Metodické a výkladové materiály

Úřední sdělení ČNB

Obecné pokyny evropských orgánů dohledu

Stanoviska a odpovědi na dotazy

  • Přehled vydaných stanovisek České národní banky týkajících se odborných regulatorních dotazů je publikován prostřednictvím samostatné webové aplikace.
  • Otázky a odpovědi ČNB na často kladené dotazy (FAQ)
  • Otázky a odpovědi EK a EBA k regulaci finančního trhu (tzv. Single Rulebook Q&A) (externí odkaz, pouze anglicky) – k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (CRR) o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce, k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 (IFR) o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky, k nařízení (EU) 2017/2402 (SecReg), kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci, k nařízení č. 648/2012 (EMIR) o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, k nařízení (EU) č. 909/2014 (CSDR) o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů, k nařízení (EU) 2015/847 (WTR) o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a k nařízení (EU) 2015/751 (IcFR) o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce, ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (CRD) o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi, ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 (IFD) o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky, ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (BRRD), kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/49 (DGSD) o systémech pojištění vkladů, ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366  (PSD2) o platebních službách na vnitřním trhu, ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU (MCD) o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení, ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES (CCD) o smlouvách o spotřebitelském úvěru, ke směrnici (EU) 2015/849 (AMLD) Evropského parlamentu a Rady, o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, ke směrnici 2014/92/EU (PAD) o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky, ke směrnici 2009/110/EC (EMD) o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, ke směrnici 2002/65/EC (DMD) o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a k prováděcím nařízením (RTS, ITS) a obecným pokynům EBA (GL

Ostatní materiály