Metodické a výkladové materiály

Úřední sdělení ČNB

Obecné pokyny evropských orgánů dohledu

Odpovědi na dotazy

  • Stanoviska a odpovědi vztahujících se k zákonům a předpisům v oblasti bank a záložen
  • Otázky a odpovědi EK a EBA k regulaci finančního trhu (tzv. Single Rulebook Q&A) (externí odkaz, pouze anglicky) – k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (CRR) o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky, ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (CRD) o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (BRRD), kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/49 (DGSD) o systémech pojištění vkladů, ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366  (PSD2) o platebních službách na vnitřním trhu, ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU (MCD) o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení, ke směrnici Evropského parlamentu a Rady2008/48/ES (CCD) o smlouvách o spotřebitelském úvěru, ke směrnici (EU) 2015/849 (AMLD) Evropského parlamentu a Rady, o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, a k prováděcím nařízením (RTS, ITS) a obecným pokynům EBA (GL

Ostatní materiály