Eurošetření

Eurošetření prováděné Českou národní bankou slouží jako doplňkový nástroj analýzy finančních trhů s cílem získat informace o převládajícím sentimentu v souvislosti se zavedením společné evropské měny v České republice. Centrem pozornosti jsou zejména názory na přínos vstupu České republiky do eurozóny, očekávaný termín vstupu, odhadovanou výši konverzního koeficientu apod.

Analytici předních finančních institucí jsou pravidelně oslovováni formou standardizovaných dotazníků. Poprvé bylo toto šetření provedeno v roce 2006, kdy bylo přijetí společné evropské měny považováno za velmi aktuální a naléhavé téma. S ohledem na relativně velkou proměnlivost názorů bylo prováděno dvakrát ročně, postupem času se však mínění analytiků ustálilo a od roku 2011 má již jen roční periodicitu. Jednotlivé okruhy otázek se v průběhu času do určité míry přizpůsobují aktuálním tématům v návaznosti na vývoj eurozóny. V současné podobě se soustředí především na dvě základní oblasti, a to na problémy eurozóny související s ekonomickou a fiskální krizí a na zavedení eura v České republice.

Dosud Eurošetření sloužilo výhradně pro interní účely ČNB, nicméně na základě zájmu přispívajících analytiků se nyní ČNB rozhodla zjištěné výstupy publikovat, včetně výsledků z minulých let.

Eurošetření obsahuje pouze názory zúčastněných analytiků, které se nemusí shodovat s názory ČNB.