Šetření úvěrových podmínek bank

Přihlásit se k odběru avíz při aktualizaci této stránky.

Šetření úvěrových podmínek bank patří v mnoha zemích ke standardním nástrojům, které umožňují získat centrálním bankám a dalším uživatelům cenné informace o vývoji na bankovním úvěrovém trhu nad rámec údajů z pravidelného reportingu. ČNB toto šetření zavedla v létě 2012.

Informace kvalitativního charakteru získává ČNB v rámci šetření formou strukturovaného dotazníku přímo od reprezentativního vzorku bank působících na českém úvěrovém trhu, které participují na tomto šetření.

Dotazník se zaměřuje jak na nabídkovou stranu úvěrů (vývoj úvěrových standardů a podmínek stanovovaných bankami při poskytování úvěrů), tak na stranu poptávkovou (bankami vnímanou poptávku po úvěrech ze strany domácností a firem), a vyhodnocuje nejvýznamnější faktory, které za změnami nabídky či poptávky stojí. Šetření ČNB pokrývá nejen pozorovaný vývoj úvěrových podmínek a poptávky po úvěrech v minulém čtvrtletí, ale též očekávaný vývoj v nejbližších třech měsících.

Výsledky pravidelných čtvrtletních kol šetření zveřejňuje ČNB v podobě elektronické textové publikace s grafickou ilustrací a v podobě datových souborů s agregovanými výsledky vždy v průběhu poslední dekády měsíců leden, duben, červenec a říjen.

Od roku 2021 nově ČNB sbírá data přes systém SDAT.