Otevřená data

Informace zveřejňované Českou národní bankou jako otevřená data podle nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data.

Datová struktura

Název atributu Popis atributu Název sloupce v CSV
IČO Identifikační číslo subjektu IČO
Název Název nebo jméno a příjmení subjektu název
Název ulice Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť. název_ulice
Číslo domovní Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu. číslo_domovní
Číslo orientační Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice. číslo_orientační
Znak čísla orientačního Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen. znak_čísla_orientačního
Název části obce Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt. název_části_obce
Název obce Název obce sídla subjektu název_obce
PSČ Poštovní směrovací číslo psč
Země Země sídla subjektu země
Datum vzniku Datum vzniku oprávnění subjektu datum_vzniku

 

Datové sady

Aktuální seznam bank a poboček zahraničních bank působících na území České republiky podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Datové zdroje:

Data (CSV) Schéma (JSON)
Banky banky.json

Aktuální seznam osob oprávněných provozovat směnárenskou činnost na území České republiky podle zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Datové zdroje:

Data (CSV) Schéma (JSON)
Směnárny smenarny.json

Aktuální seznam nebankovních poskytovatelů spotřebitelského úvěru podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů.

Datové zdroje:

Data (CSV) Schéma (JSON)
Nebankovní poskytovatelé npsu.json

Aktuální seznam samostatných zprostředkovatelů podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů.

Datové zdroje:

Data (CSV) Schéma (JSON)
Samostatní zprostředkovatelé szsu.json

Aktuální seznam vázaných zástupců podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů.

Datové zdroje:

Data (CSV) Schéma (JSON)
Vázaní zástupci vzsu.json

 

Aktuální seznam zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů.

Datové zdroje:

Data (CSV) Schéma (JSON)
Zprostředkovatelé vázaného spotřebitelského úvěru zvsu.json

Aktuální seznam zahraničních zprostředkovatelů spotřebitelského úvěru na bydlení podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů.

Datové zdroje:

Data (CSV) Schéma (JSON)
Zahraniční zprostředkovatelé zzsu.json