Měnová a finanční statistika

Měnová a finanční statistika je soubor statistik, které Česká národní banka sestavuje a publikuje pro potřeby měnové politiky, finanční stability a pro potřeby Evropského systému centrálních bank. Tyto statistiky monitorují stavy, transakce a u vybraných nástrojů úrokové sazby nebo míry růstu údajů sektorových bilancí finančních institucí. Součástí měnové a finanční statistiky je rovněž statistika finančních trhů.

Seznamy institucí pro potřeby měnové a finanční statistiky

Data:

        ARAD – kompletní časové řady

Metodické poznámky

Statistická publikace:

        Poznámka: Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace

Harmonizace měnové a finanční statistiky

Národní legislativa a metodika

Dokumenty mezinárodních institucí

Často kladené dotazy

Na adrese monestat@cnb.cz je možno se dotazovat na detailnější informace týkající se měnové a finanční statistiky České republiky.