Rozhodnutí bankovní rady ČNB

Bankovní rada jedná o otázkách finanční stability zpravidla čtyřikrát ročně, výjimečně i na mimořádných zasedáních. Na dvou jednáních bankovní rada diskutuje Zprávu o finanční stabilitě (jarní a podzimní vydání). Součástí těchto jednání, která lze označit za „velká“, jsou rozhodnutí bankovní rady o nastavení širší skupiny makroobezřetnostních nástrojů. Bezprostředně po skončení jednání je zveřejněno rozhodnutí bankovní rady ČNB v oblasti finanční stability a je uspořádána tisková konference. V jejím průběhu jsou vysvětleny důvody přijatého rozhodnutí a jsou podrobně popsány jeho parametry. Podklad pro prezentaci na tiskovou konferenci je vzápětí zveřejněn na internetových stránkách ČNB. Z tiskové konference je se zhruba hodinovým odstupem zveřejňován také zvukový a video záznam. Písemný záznam z jednání o otázkách finanční stability zahrnující diskusi členů bankovní rady je obvykle zveřejněn s odstupem dvou týdnů. Spolu s písemným záznamem  je zveřejněna Zpráva o finanční stabilitě.

Na dalších dvou jednáních (v prvním a třetím čtvrtletí) rozhoduje bankovní rada o nastavení sazby proticyklické kapitálové rezervy. V den jednání o nastavení této rezervy je zveřejněno rozhodnutí a následující den příslušné Opatření obecné povahy ke stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy. Písemný záznam z jednání bankovní rady zahrnující diskusi členů rady je také zveřejňován s odstupem dvou týdnů.

Jednání bankovní rady o finanční stabilitě v roce 2023

9. března
1. června
14. září
29. listopadu