Rozhodnutí bankovní rady ČNB

Bankovní rada jedná o otázkách finanční stability zpravidla dvakrát ročně (v květnu a na přelomu listopadu a prosince), výjimečně i na mimořádných zasedáních. Součástí těchto jednání jsou rozhodnutí bankovní rady o nastavení makroobezřetnostních nástrojů. Bezprostředně po skončení jednání je zveřejněno rozhodnutí bankovní rady ČNB v oblasti finanční stability a je uspořádána tisková konference. V jejím průběhu jsou vysvětleny důvody přijatého rozhodnutí a jsou podrobně popsány jeho parametry. Podklad pro prezentaci na tiskovou konferenci je vzápětí zveřejněn na internetových stránkách ČNB. Z tiskové konference je se zhruba hodinovým odstupem zveřejňován také zvukový a video záznam. Písemný záznam z jednání o otázkách finanční stability zahrnující diskuzi členů bankovní rady je obvykle zveřejněn s odstupem dvou týdnů. Spolu s písemným záznamem  je zveřejněna Zpráva o finanční stabilitě (v červnu) nebo Rizika pro finanční stabilitu a jejich indikátory (v prosinci).

Vedle jednání o finanční stabilitě rozhoduje bankovní rada na dalších dvou jednáních (v prvním a třetím čtvrtletí) o nastavení sazby proticyklické kapitálové rezervy. V den jednání o nastavení této rezervy je zveřejněno rozhodnutí a následující den příslušné Opatření obecné povahy ke stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy.

Jednání bankovní rady o finanční stabilitě v roce 2022

10. března
16. června
15. září
30. listopadu