Rozhodnutí bankovní rady ČNB

Bankovní rada jedná o otázkách finanční stability dvakrát ročně, výjimečně i na mimořádných zasedáních. Kromě toho na dalších dvou jednáních rozhoduje o nastavení sazby proticyklické kapitálové rezervy. Bezprostředně po skončení jednání je zveřejněno rozhodnutí bankovní rady o nastavení příslušných nástrojů makroobezřetnostní politiky. V případě jednání o otázkách finanční stability, která se zpravidla konají v květnu a na přelomu listopadu a prosince, se následně koná tisková konference. V jejím průběhu jsou vysvětleny důvody, které bankovní radu vedly k přijetí rozhodnutí, a jsou popsány detailní parametry rozhodnutí. Podklad pro prezentaci na tiskovou konferenci je vzápětí zveřejněn na internetových stránkách ČNB. Se zhruba hodinovým odstupem po tiskové konferenci je zveřejňován na internetových stránkách ČNB také zvukový záznam a video záznam z tiskové konference. Písemný záznam z jednání o otázkách finanční stability odrážející diskuzi členů bankovní rady je zveřejněn obvykle s odstupem dvou týdnů. Spolu s písemným záznamem  je zveřejněna „Zpráva o finanční stabilitě“ (v červnu) a „Rizika pro finanční stabilitu a jejich indikátory“ (v prosinci). V případě jednání o nastavení sazby proticyklické kapitálové rezervy je zveřejněno „Opatření obecné povahy ke stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy“. Přijatá rozhodnutí o makroobezřetnostních nástrojích a s nimi spojené podkladové materiály a dokumenty jsou zveřejňovány výše uvedeným způsobem od roku 2019.