Pojišťovací sektor

Od roku 2011 provádí ČNB pravidelně společné zátěžové testy s vybranými pojišťovnami regulovanými ČNB (tzv. Dohledové testy). V současnosti jsou dohledové testy prováděny jednou za dva roky. V těchto testech je vyhodnocován vliv jednorázových změn rizikových parametrů na hodnotu aktiv a pasiv pojišťovny dle ocenění pro účely Solventnosti II, a odtud na solventnostní pozici pojišťovny. Na straně aktiv je testován dopad pro akciové riziko, úrokové riziko, nemovitostní riziko, měnové riziko, riziko kreditního rozpětí a riziko poklesu cen státních dluhopisů. V případě neživotních pojistných rizik je součástí testu riziko poklesu pojistného a riziko katastrofických škod způsobených povodní. Do zátěžového testu je rovněž zahrnut šok okamžitého storna životního portfolia pojišťovny. Výsledky jsou zveřejňovány v druhé polovině roku provádění testu ve formě samostatné zprávy (do roku 2015 zveřejňováno ve Zprávě o finanční stabilitě).

Od roku 2019 provádí ČNB každoročně makrozátěžové testy pojišťoven. Tyto testy se od dohledových testů liší v dynamice testu, jelikož uvažují dynamický dopad scénářů po dobu dvanácti čtvrtletí. Rozsah testovaných rizik je navíc rozšířen o likviditní riziko. Makrozátěžové testy využívají zejména data dostupná ČNB z pravidelného vykazování pojišťoven. Výsledky makrozátěžového testu jsou zveřejňovány ve Zprávě o finanční stabilitě.

Aktuální metodika zátěžových testů

Výsledky makrozátěžových testů pojišťoven

Výsledky společných zátěžových testů ČNB a vybraných pojišťoven