SDAT – sběr dat ČNB

 

Informace k systému SDAT

Systém SDAT slouží k plnění vykazovací povinnosti vůči České národní bance. K tomuto účelu systém poskytuje dvě možnosti, jejichž použití se může vzájemně doplňovat:

 1. webovou aplikaci pro koncové uživatele;
 2. rozhraní webových služeb pro automatizaci vykazování.

Základní informace o systému jsou k dispozici v tomto dokumentu jeho technické specifikace.

Adresa testovacího prostředí

Adresa produkčního prostředí

Pozn.: adresa pro webové služby akceptuje pouze Soap requesty typu POST autentizované komerčním certifikátem registrovaným v příslušném prostředí SDAT.

Aktuality

 • 17. 3. 2023 - na prostředí SDAT TEST byla nasazena verze systému 1.91.1 obsahující nové verze služeb ctiStavZpracovani a ctiStavVykazovani.

  Úpravy služeb byly navrženy, tak aby z pohledu volání i zpracování odpovědi služeb znamenaly žádné nebo minimální úpravy proti stávajícím implementacím.

  Pro testování a fázi přechodu z původní na novou verzi služeb je možné využít vlastnost verzování služeb SDAT. Tj. uvést v elementu VerzeZadosti požadovanou verzi služby. Při zpracování žádosti je vrácena odpovídající verze odpovědi. Dosavadní verze služeb zůstávají funkční.

  V souvislosti s uvedenou funkcionalitou verzování služeb je třeba upozornit na vlastnost, která se týká Protokolů. Tento objekt, který je součástí odpovědi, nepodléhá verzování. Jinými slovy, po nasazení nové verze služby ctiStavZpracovani budou i předchozí verze služby vracet novou podobu protokolů. I z těchto důvodů byly změny v protokolech navrhovány obezřetně s důrazem na zpětnou kompatibilitu. Základní představení aktuálních změn v protokolech je uvedeno v tomto textu dále.

  Úpravy uvedených služeb byly promítnuty do dokumentů technické specifikace. Konkrétně SDAT_TS_3_Vykazovani.docx a zejména SDAT_TS_6_KatalogWebovychSluzeb.docx, kde je detailnější popis chování a příklady použití. Zároveň byly publikovány odpovídající verze WSDL a XSD souborů.

  Základní představení změn je následující:

  ctiStavZpracovani (verze 1.3.0)
  • Byly rozšířeny vstupní parametry služby pro získávání Protokolů o:
   • parametr ProtokolySubTyp pro subtyp protokolu, který je účelné použít v případě, že k Vydání výskytu výkazu existuje více Protokolu (např. Protokol o zpracování Vydání transakčního výkazu, Protokol o zpracování přijatých transakcí Vydání transakčního výkazu, Protokol o zpracování čekajících transakcí Vydání transakčního výkazu).
   • parametr AktualniProtokol který, umožňuje určit, zda má být v odpovědi zaslána celá historie Protokolů nebo pouze aktuální Protokol daného typu nebo subtypu. Parametr je účelné použít např. v případě opakovaného zpracování určitých kontrol k Vydání výskytu výkazu.
  • V protokolu MVK transakčních výkazů (subtyp protokolu MVK_TRAN) se uvádí k chybné Transakci nově Číslo vydání, ve kterém byla platná Transakce zaslána.
  ctiStavVykazováni (verze 1.2.0)
  • V odpovědi volání služby byl doplněn element PlanSkupinyMvk, který obsahuje informace o tom, jakých Plánů skupin MVK se daný Výskyt výkazu účastní.
  Webová aplikace SDAT

  V souvislosti s úpravou služby ctiStavVykazování byly upraveny části formuláře detailu Výskytu výkazu, které se týkají Plánu skupin MVK a Běhů skupin MVK. Na těchto formulářích byly přesunuty na viditelnější pozici stavové a časové informace. Dále byly formuláře doplněny o ovládací prvky umožňující efektivněji s formuláři pracovat.

  Nasazení na produkční prostředí SDAT

  Nasazení změn na produkční prostředí SDAT je plánováno v horizontu jednoho měsíce od nasazení na testovací prostředí. Co se týká změn ve webové aplikaci, stejně jako ve webových službách, nepředpokládáme potíže. Výjimku může představovat změna ve struktuře MVK protokolu transakčních výkazů, proto případné potíže s implementací změn sdělte na e-mail adresu sdat@cnb.cz.
 • 16. 3. 2023 - Výkaz finrep9 bude od metodiky EBA_FINREP_3.2.1.1 (účinné od 30.06.2023) z technického důvodu obohacen o blok datových oblastí určených výhradně pro GAAP (F 04.06, F 04.07, F 04.08, F 04.09, F 04.10, F 07.02, F 09.01, F 11.02, F 11.03.1 a F 12.00). Vykazovací povinnosti budou upraveny tak, aby byly GAAP datové oblasti vyloučeny z vykazování. Zároveň budou revidovány vykazovací povinnosti i pro ostatní výkazy metodiky EBA účinné od 30.6.2023 (odkaz na metodickou pomůcku Přehled výkazů a vykazovacích povinností dle EBA metodiky).
  Realizaci změn předpokládáme do poloviny dubna 2023.
 • 2. 3. 2023 - V pátek 3. 3. 2023 bude od 17:00 z technických důvodů nedostupné prostředí SDAT TEST. Webová aplikace a webové služby mohou být až do pondělí 6. 3. 2023 ranních hodin nedostupné.
 • 17. 1. 2023 - Pilotní sběr výkazů v režimu IFRS pro vybrané pojišťovny/zajišťovny bude realizován v SDAT až v rámci metodiky POJ20230601. Důvod posunutí termínu (původně v metodice POJ20230301) je získat větší prostor pro nalezení všeobecné shody nad finální podobou statutárních výkazů rozvahy a výsledovky dle IFRS. Byl aktualizován plán metodik.
 • 21. 12. 2022 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly nastaveny vykazovací povinnosti pro vykazovací rámec EBA_REM k 31.12.2022, výkazy rem_he a rem_hr_institution pro banky a družstevní záložny.
 • 16. 12. 2022 - V SDAT na testovacím a produkčním prostředí byla dokončena deaktivace kontrol v metodikách EBA v návaznosti na aktuálně vydaný balíček VR EBA.
 • 14. 12. 2022 - ve výkazu PSSIVYP22 (metodika IPS20230101) byla odstraněna datová oblast PSS22_59.
 • 22. 11. 2022 - na produkčním prostředí byly upraveny vykazovací povinnosti pro vykazovací rámce EBA k 31.12.2022, může však ještě dojít k jejím dodatečným úpravám. Vykazovací povinnosti k EBA_REM budou nastaveny později.
 • 16. 11. 2022 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT, vykazovací rámec Fondy FOFI202212201 a FOFI20230101, byla ve výkazu ROFOS10 upravena kontrola 220 a 225.
 • 11. 11. 2022 - na produkčním a testovacím prostředí byl v metodice METVB20230101 upraven datový typ ve výkazech SISIFE z "n11_3T_1" na "n11_3T".
 • 8. 11. 2022 - Byl opraven výstup webové služby CtiVykaz pro metodiky METVB2022* a FOFI2022* vracející chybný obsah domén číselníku.
 • 8. 11. 2022 - Na PROD a TEST prostředí byly publikovány metodiky s platností od ledna 2023. Metodiky jsou dostupné v aplikaci nebo přes WS. Zároveň byla aktualizována tabulka plánu metodik. Vybrané metodiky (u některých nebylo požadováno externí testování) mohou vykazující osoby testovat.
 • 7. 11. 2022 - na produkčním a testovacím prostředí byl upraven zápis kontroly SIS02_01_H_Y1_Z v metodice METVB20230101 a zápisy kontrol RISI13_11_H_Y1_Z, RISI13_21_H_Y1_Z a RISI13_31_H_Y1_Z v metodice PEF20230101.
 • 3. 11. 2022 - V pondělí 7. 11. 2022 ve 12:00 bude vyměněn SSL certifikát SDAT PROD - aplikace i webové služby mohou být v čase výměny několik vteřin nedostupné. Vystavitelský i mezilehlý certifikát je shodný s předchozími; změna by měla být transparentní. Nový certifikát lze případně stáhnout z externího portálu https://sdat.cnb.cz/sdat_ext/.
 • 2. 11. 2022 V metodice METVB20230101 na testovacím a produkčním prostředí byl upraven kód domény STAVY_UVERU na Z_STAVY_UVERU číselníku BA9111, která je použita ve výkazu UVIS01 u ukazatele UVS0044.
 • 2. 11. 2022 Na PROD a TEST prostředí byla publikována metodika ZFS20221201 s platností od prosince 2022. Metodika je dostupná v aplikaci nebo přes WS. Zároveň byla aktualizována tabulka plánu metodik: https://www.cnb.cz/cs/statistika/sdat/plan-metodik. 
 • 26. 10. 2022 - byl aktualizován dokument Popis jazyka kontrol (doplněn popis použití funkce REF_ROZSAH() a upraven popis funkce LINREG).
 • 19. 10. 2022 - na prostředí SDAT TEST jsou připraveny k testování metodiky vycházející z taxonomie EBA 3.2 vč. fáze 3. Aktualizované informace jsou dostupné na této stránce.
 • 11. 10. 2022 - po technologické odstávce byl obnoven provoz prostředí SDAT TEST. Z technických důvodů došlo ke smazání některých výskytů a jejich dat, netýká se dat vykazovacích rámců AnaCredit a MKT.
 • 14. 9. 2022 - na prostředí SDAT TEST jsou připraveny k testování metodiky vycházející z taxonomie EBA 3.2. Podrobnější informace jsou dostupné na této stránce.
 • 14. 9. 2022 - proběhla aktualizace stránky a plánem metodik.
 • 8. 9. 2022 - Systém MtS-ISL-SÚD-SDNS již neslouží ke sběru dat žádného z vykazovacích rámců výkaznictví ČNB, proto 16. 9. 2022 bude ukončena funkčnost webových služeb (SDNS-WS) a webové aplikace SDNS (https://apl.cnb.cz/ewi/).
 • 2. 9. 2022 - response webové služby CtiStavZpracovani byl pro VerzeZadosti=1.2.0 rozšířen o element ProtokolId obsahující unikátní identifikátor protokolu. Aktualizovaná XSD ke stažení zde. Funkcionalita je nyní na prostředí SDAT TEST, na SDAT PROD bude od verze SDAT 1.89.0.
 • 2. 8. 2022 - byl zveřejněn aktualizovaný Plán metodik pro konec roku 2022 a rok 2023.
 • 28. 7. 2022 - byl aktualizován dokument technické specifikace Vykazování - specifické případy o kapitolu 8 - Vykazování binárních údajů webovými službami.
 • 22. 7. 2022 - na testovacím prostředí SDAT je možné testování nové metodiky AnaCredit ANA20220901. Výskyty vykazujícím osobám a SW firmám byly vygenerovány za období od 30. 9. 2022 do 31. 12. 2022.
 • 13. 7. 2022 - na testovacím prostředí byla nasazena nová verze SDAT umožňující vytvořit elektronický podpis vstupní zprávy v prohlížeči. Podmínkou je instalace komponenty I.CA PKIServiceHost a rozšíření pro prohlížeč (komponenta ke stažení z https://www.ica.cz/aplikace-stazeni, rozšíření pod odkazy https://chrome.google.com/webstore/detail/electonic-signature-cnb/hdbmbdpobhimeabanajlbkinlhkoflpk resp. https://microsoftedge.microsoft.com/addons/detail/elektronick%C3%BD-podpis-%C4%8Dnb/hlaepfiibpjcgbjhnebnlninminjfchd, podporovanými prohlížeči jsou MS Edge a Google Chrome). Funkcionalita je stále v testování, nicméně v rámci ověřovacího provozu na prostředí SDAT TEST jí lze již vyzkoušet. V případě zjištěných obtíží napište prosím na sdat@cnb.cz s podrobnými informacemi (vystavitel certifikátu, způsob uložení certifikátu), příp. doplněné o snímky obrazovky s problémem. Původní možnost stažení vstupní zprávy a podepsání pomocí utility v Javě zůstala zachována.
 • 29. 6. 2022 - v souvislosti s problematiku částečně uspokojených pokynů bylo ve vykazovacím rámci MKT upraveno provádění MVK TRAF11_01 u následujících kontrol: 108_1, 108_2, 109_1, 109_2, 201 - 208. Tyto kontroly se nebudou provádět pro obchody (transakce ve výkazech TRAFIM10, TRAFIM20, TRAFIM11), pro které existuje v TRAFIM30 pokyn ve stavu zrušený. Úprava se poprvé projeví po spuštění Běhů MVK 30. 6. 2022 ve 04:00 hod.
 • 27. 6. 2022 - problém s číselníkem MIC kódů byl opraven; odmítnuté transakce je nutné zaslat znovu standardním způsobem.
 • 27. 6. 2022 - byl identifikován problém s plněním externího číselníku MIC kódů, ve vykazovaním rámci MKT mohlo dojít k chybnému odmítnutí transakcí - o řešení budeme informovat.
 • 23. 6. 2022 - Vzhledem k tomu, že systém MtS-ISL-SÚD-SDNS již neslouží ke sběru dat žádného z vykazovacích rámců výkaznictví ČNB, bude jeho provoz v následujícím období postupně ukončen. Dne 28. 6. 2022 bude vypnut komunikační kanál EDIFACT a procesy vstupního zpracování. Dalším krokem bude odstavení webových služeb (SDNS-WS). V souvislosti s webovými službami žádáme o vypnutí automatických procesů na straně vykazujících, které byly používány pro zjištování stavu vykazování.
 • 22. 6. 2022 - webová služba ctiVykaz vrací nesprávný výsledek v atributu <shodadata> pro výkaz PIPIFE10 v metodice METVB20220101, pokud je request na celý vykazovací rámec BANKY. Pokud je request pouze na výkaz PIPIFE10, vrací služba správný výsledek. Na odstranění chyby pracujeme.
 • 20. 6. 2022 - byl aktualizován dokument Popis jazyka kontrol o novou funkci REF_LEI_ALLOWED() a atribut Předpoklad.
 • 31. 5. 2022 - upozorňujeme, že lze zaslat prázdné Vydání výskytu výkazu TRAFIM11 a to z těchto důvodů:
  1. U Osob, které vůbec nevykazují výkaz TRAFIM11, by nedocházelo ke spouštění skupiny MVK TRAF11_01.
  2. Některé Osoby chtějí využívat zasílání prázdného výkazu TRAFIM11 k tomu, aby byl evidován běh skupiny MVK u Výskytu výkazu se shodným stavem ke dni, jako u výkazů, které data obsahovala a pro které byla de facto MVK provedena.
  U ostatních transakčních a číselníkových výkazů vykazovacího rámce MKT není zaslání prázdného vydání povoleno.
 • 31. 5. 2022 - MKT - byl identifikován problém vyhodnocení MVK kontrol proti výkazu PERFIM30 a PARFIM40; data budou znovu zpracována v zítřejším běhu MVK (01.06.2022 04:00:00) - ze strany vykazujících osob není nutná žádná akce.
 • 26. 5. 2022 - pro vykazovací rámec MKT je na testovacím prostředí SDAT zveřejněna k externímu testování skupina MVK TRAF12_01 obsahující dvě MVK kontroly (211 a 212).
 • 18. 5. 2022 - na produkčním prostředí SDAT je zveřejněna metodika MKT20220527 vykazovacího rámce MKT. Metodika je včetně JVK a MVK kontrol. Zároveň jsou vytvořeny reálné vykazovací povinnosti pro vykazující osoby.
 • 13. 5. 2022 - dne 30. 5. 2022 ve 12:00 hod bude zahájen příjem dat vykazovacího rámce MKT v SDAT. Pokyny a informace týkající se přechodu vykazování ze systému MtS jsou na této stránce.
 • 13. 5. 2022 - pro vykazovací rámec MKT jsou na testovacím prostředí SDAT zveřejněny k externímu testování kontroly skupiny MVK TRAF11_01 setů 9-11.

Archiv aktualit: 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022