SDAT – sběr dat ČNB

Informace k systému SDAT

Systém SDAT postupně podle harmonogramu nahrazuje stávající sběrný systém MtS-ISL-SÚD-SDNS. Na této stránce jsou průběžně publikovány informace týkající se implementace systému a jeho uvádění do provozu.

Adresa testovacího prostředí

Adresa produkčního prostředí

Pozn.: adresa pro webové služby akceptuje pouze Soap requesty typu POST autentizované komerčním certifikátem registrovaným v příslušném prostředí SDAT.

Aktuality

 • 16. 2. 2021 - aplikace SDAT nově nabízí odběr provozních informací prostřednictvím RSS kanálu. Poznámka ke způsobu publikování informací: Metodické a organizační informace jsou primárně publikovány na hlavní (této) stránce SDAT na webu ČNB formou aktualit. Na této stránce si lze přihlásit odběr notifikací změny obsahu. Nový RSS kanál bude sloužit k oznamování provozních informací jako jsou odstávky systému, upozornění na krátkodobé nefunkčnosti částí systému apod.
 • 16. 2. 2021 - byla aktualizována dokumentace pro specifické případy vykazování - doplněny informace k používání technického parametru T0023 (kapitola 6).
 • 11. 2. 2021 - v prostředí SDAT TEST jsou dostupné metodiky vycházející z taxonomie EBA 3.0, tj. EBA_COREP a EBA_FINREP. Detailnější informace na této stránce. Zároveň byly vytvořeny vykazovací povinnosti, které odpovídají budoucí produkci. Z nich byly vygenerovány výskyty pro testování pro období 30.06.2021 až 29.06.2022.
 • 9. 2. 2021 - na produkční prostředí SDAT byla nasazena nová verze aplikace 1.83.10. V souvislosti s testováním AnaCredit byl aktualizován dokument technické specifikace Popis jazyka kontrol (doplněna funkce CONS_HIST a speciální funkce pro AnaCredit).
 • 3. 2. 2021 - na prostředích SDAT PROD i TEST byla ve vykazovacím rámci Fondy v metodice FOFI20201201 provedena aktualizace mezivýkazové kontroly ROFOS37_ROFOS36 - krok 10.
 • 28. 1. 2021 - na webových stránkách ČNB - AnaCredit v části věnované testování SDAT byl zveřejněn seznam kontrol AnaCredit, které budou k dispozici pro testování v obou metodikách SDAT od 2. 2. 2021. Přehled kontrol bude nadále aktualizován v závislosti na rozšiřování okruhu kontrol dostupných pro otestování. O aktualizacích Vás budeme informovat. Současné jednovýkazové kontroly (JVK) na příznaky řádků (atribut ANA0108; kontroly CD0010, CD0020, CD0040, CD0050, CD0060) jsou v metodikách SDAT formálními a formátovými kontrolami, tj. jejich JVK varianty v metodice nejsou aktivní.
 • 27. 1. 2021 - na produkčním prostředí byla snížena závažnost kontrol 110 a 115 výkazu ROFOS33 v metodice FOFI20201201 na Potvrzení a bylo u nich upraveno chybové hlášení.
 • 27. 1. 2021 - od 2. února 2021 bude možné v testovacím prostředí SDAT zahájit testování metodik ANA20190601 a ANA20210601. Bližší informace k metodikám i k testování naleznete v dokumentu Vykazování AnaCredit systémem SDAT – testování, který je dostupný na webových stránkách ČNB – AnaCredit.
 • 26. 1. 2021 - v nové verzi 1.83.9 nasazené na prostředí TEST byla aktualizována XSD pro webové služby - doplněn element Povinnost datové oblasti (soubor ObjektyTypy.xsd) označující povinnost zaslání datové oblasti ve Vstupní zprávě.
 • 14. 1. 2021 - ve výkazu pojišťoven DOPOS26 došlo v metodice POJ20201201 ke změně názvu a obsahu parametru P0153 na IČ/datum narození. Identifikace fyzické osoby, která nemá přidělený IČ, se nově provede prostřednictvím data narození (dříve RČ) a ve tvaru DD.MM.YYYY.
 • 13. 1. 2021 - byly provedeny opravy kontrol typu TV* v oblasti EIOPA (chybný zápis a pořadí argumentů funkce DATE()), viz samostatný soubor s přehledem změn.
 • 7. 1. 2021 - byly provedeny opravy kontrol typu TV* v oblasti EIOPA, viz samostatný soubor s přehledem změn.
 • 4. 1. 2021 - byla deaktivována kontrola 115 u výkazu JISIFE51 od metodiky MKT20180103. Kontrola se tak nebude provádět. Změna platí pro prostředí PROD i TEST.
 • 22. 12. 2020 - byly aktualizovány dokumenty technické specifikace: Popis systému, Vykazování, Vykazování specifické a Technické informace. Specifické případy vykazování byly doplněny o návod pro Pololetní a výroční finanční zprávy dle ESEF.
 • 18. 12. 2020 - V prvním reportingu výkazu CSDR09 v SDAT, tj. pro data se stavem ke dni 31.12.2020, nebudou implementovány na produkčním ani testovacím prostředí SDAT kontroly na externí číselníky FIRDS a kontrola návaznosti statusů. Jedná se o tyto kontroly: INS-015, INS-016, INS-065, INS-066 a INS-082. Kontroly budou vyhodnoceny až při odeslání do ESMA ze strany ČNB. Z tohoto důvodu může být výkaz, který bude v SDAT se stavem platný, na straně ESMA vyhodnocen následně jako chybný. Tato informace se nepromítne zpětně do SDAT. V této situaci budou vykazující osoby požádáni týmem ČNB ESMA prostřednictvím e-mailu k provedení opravy v SDAT na základě zaslaného FDB souboru. Tento stav se týká pouze dat k 31. 12.2020. Pro data za další období (31. 3. 2021) budou již kontroly implementovány. Stejné riziko, tj. možné dodatečné opravy až na základě vyhodnocení ESMA, platilo i při dosavadním způsobu vykazování přes datové schránky.
 • 1. 12. 2020 - Od začátku roku 2021 budou opravy tzv. historických dat sbírány výhradně systémem SDAT. Jedná se o Výskyty výkazu, které byly vytvořeny v systému MtS. Tato skutečnost se týká výkazu z vykazovacích rámců, jejichž sběr již je, nebo do konce roku 2020 bude, přesunut ze systému MtS do SDAT. Podle harmonogramu přesunu výkaznictví z MtS do SDAT se tato změna nebude týkat vykazovacích rámců AnaCredit a MKT a to dokud i jejich sběr nebude převeden do SDAT. Další informace naleznete na stránce věnované této problematice a v dokumentu Problematika oprav historických výskytů z MtS.

Archiv aktualit: 2018 | 2019 | 2020