SDAT – sběr dat ČNB

Informace k systému SDAT

Systém SDAT slouží k plnění vykazovací povinnosti vůči České národní bance. K tomuto účelu systém poskytuje dvě možnosti, jejichž použití se může vzájemně doplňovat:

 1. webovou aplikaci pro koncové uživatele;
 2. rozhraní webových služeb pro automatizaci vykazování.

Základní informace o systému jsou k dispozici v tomto dokumentu jeho technické specifikace.

Adresa testovacího prostředí

Adresa produkčního prostředí

Pozn.: adresa pro webové služby akceptuje pouze Soap requesty typu POST autentizované komerčním certifikátem registrovaným v příslušném prostředí SDAT.

Aktuality

 • 22. 11. 2022 - na produkčním prostředí byly upraveny vykazovací povinnosti pro vykazovací rámce EBA k 31.12.2022, může však ještě dojít k jejím dodatečným úpravám. Vykazovací povinnosti k EBA_REM budou nastaveny později.
 • 16. 11. 2022 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT, vykazovací rámec Fondy FOFI202212201 a FOFI20230101, byla ve výkazu ROFOS10 upravena kontrola 220 a 225.
 • 11. 11. 2022 - na produkčním a testovacím prostředí byl v metodice METVB20230101 upraven datový typ ve výkazech SISIFE z "n11_3T_1" na "n11_3T".
 • 8. 11. 2022 - Byl opraven výstup webové služby CtiVykaz pro metodiky METVB2022* a FOFI2022* vracející chybný obsah domén číselníku.
 • 8. 11. 2022 - Na PROD a TEST prostředí byly publikovány metodiky s platností od ledna 2023. Metodiky jsou dostupné v aplikaci nebo přes WS. Zároveň byla aktualizována tabulka plánu metodik. Vybrané metodiky (u některých nebylo požadováno externí testování) mohou vykazující osoby testovat.
 • 7. 11. 2022 - na produkčním a testovacím prostředí byl upraven zápis kontroly SIS02_01_H_Y1_Z v metodice METVB20230101 a zápisy kontrol RISI13_11_H_Y1_Z, RISI13_21_H_Y1_Z a RISI13_31_H_Y1_Z v metodice PEF20230101.
 • 3. 11. 2022 - V pondělí 7. 11. 2022 ve 12:00 bude vyměněn SSL certifikát SDAT PROD - aplikace i webové služby mohou být v čase výměny několik vteřin nedostupné. Vystavitelský i mezilehlý certifikát je shodný s předchozími; změna by měla být transparentní. Nový certifikát lze případně stáhnout z externího portálu https://sdat.cnb.cz/sdat_ext/.
 • 2. 11. 2022 V metodice METVB20230101 na testovacím a produkčním prostředí byl upraven kód domény STAVY_UVERU na Z_STAVY_UVERU číselníku BA9111, která je použita ve výkazu UVIS01 u ukazatele UVS0044.
 • 2. 11. 2022 Na PROD a TEST prostředí byla publikována metodika ZFS20221201 s platností od prosince 2022. Metodika je dostupná v aplikaci nebo přes WS. Zároveň byla aktualizována tabulka plánu metodik: https://www.cnb.cz/cs/statistika/sdat/plan-metodik. 
 • 26. 10. 2022 - byl aktualizován dokument Popis jazyka kontrol (doplněn popis použití funkce REF_ROZSAH() a upraven popis funkce LINREG).
 • 19. 10. 2022 - na prostředí SDAT TEST jsou připraveny k testování metodiky vycházející z taxonomie EBA 3.2 vč. fáze 3. Aktualizované informace jsou dostupné na této stránce.
 • 11. 10. 2022 - po technologické odstávce byl obnoven provoz prostředí SDAT TEST. Z technických důvodů došlo ke smazání některých výskytů a jejich dat, netýká se dat vykazovacích rámců AnaCredit a MKT.
 • 14. 9. 2022 - na prostředí SDAT TEST jsou připraveny k testování metodiky vycházející z taxonomie EBA 3.2. Podrobnější informace jsou dostupné na této stránce.
 • 14. 9. 2022 - proběhla aktualizace stránky a plánem metodik.
 • 8. 9. 2022 - Systém MtS-ISL-SÚD-SDNS již neslouží ke sběru dat žádného z vykazovacích rámců výkaznictví ČNB, proto 16. 9. 2022 bude ukončena funkčnost webových služeb (SDNS-WS) a webové aplikace SDNS (https://apl.cnb.cz/ewi/).
 • 2. 9. 2022 - response webové služby CtiStavZpracovani byl pro VerzeZadosti=1.2.0 rozšířen o element ProtokolId obsahující unikátní identifikátor protokolu. Aktualizovaná XSD ke stažení zde. Funkcionalita je nyní na prostředí SDAT TEST, na SDAT PROD bude od verze SDAT 1.89.0.
 • 2. 8. 2022 - byl zveřejněn aktualizovaný Plán metodik pro konec roku 2022 a rok 2023.
 • 28. 7. 2022 - byl aktualizován dokument technické specifikace Vykazování - specifické případy o kapitolu 8 - Vykazování binárních údajů webovými službami.
 • 22. 7. 2022 - na testovacím prostředí SDAT je možné testování nové metodiky AnaCredit ANA20220901. Výskyty vykazujícím osobám a SW firmám byly vygenerovány za období od 30. 9. 2022 do 31. 12. 2022.
 • 13. 7. 2022 - na testovacím prostředí byla nasazena nová verze SDAT umožňující vytvořit elektronický podpis vstupní zprávy v prohlížeči. Podmínkou je instalace komponenty I.CA PKIServiceHost a rozšíření pro prohlížeč (komponenta ke stažení z https://www.ica.cz/aplikace-stazeni, rozšíření pod odkazy https://chrome.google.com/webstore/detail/electonic-signature-cnb/hdbmbdpobhimeabanajlbkinlhkoflpk resp. https://microsoftedge.microsoft.com/addons/detail/elektronick%C3%BD-podpis-%C4%8Dnb/hlaepfiibpjcgbjhnebnlninminjfchd, podporovanými prohlížeči jsou MS Edge a Google Chrome). Funkcionalita je stále v testování, nicméně v rámci ověřovacího provozu na prostředí SDAT TEST jí lze již vyzkoušet. V případě zjištěných obtíží napište prosím na sdat@cnb.cz s podrobnými informacemi (vystavitel certifikátu, způsob uložení certifikátu), příp. doplněné o snímky obrazovky s problémem. Původní možnost stažení vstupní zprávy a podepsání pomocí utility v Javě zůstala zachována.
 • 29. 6. 2022 - v souvislosti s problematiku částečně uspokojených pokynů bylo ve vykazovacím rámci MKT upraveno provádění MVK TRAF11_01 u následujících kontrol: 108_1, 108_2, 109_1, 109_2, 201 - 208. Tyto kontroly se nebudou provádět pro obchody (transakce ve výkazech TRAFIM10, TRAFIM20, TRAFIM11), pro které existuje v TRAFIM30 pokyn ve stavu zrušený. Úprava se poprvé projeví po spuštění Běhů MVK 30. 6. 2022 ve 04:00 hod.
 • 27. 6. 2022 - problém s číselníkem MIC kódů byl opraven; odmítnuté transakce je nutné zaslat znovu standardním způsobem.
 • 27. 6. 2022 - byl identifikován problém s plněním externího číselníku MIC kódů, ve vykazovaním rámci MKT mohlo dojít k chybnému odmítnutí transakcí - o řešení budeme informovat.
 • 23. 6. 2022 - Vzhledem k tomu, že systém MtS-ISL-SÚD-SDNS již neslouží ke sběru dat žádného z vykazovacích rámců výkaznictví ČNB, bude jeho provoz v následujícím období postupně ukončen. Dne 28. 6. 2022 bude vypnut komunikační kanál EDIFACT a procesy vstupního zpracování. Dalším krokem bude odstavení webových služeb (SDNS-WS). V souvislosti s webovými službami žádáme o vypnutí automatických procesů na straně vykazujících, které byly používány pro zjištování stavu vykazování.
 • 22. 6. 2022 - webová služba ctiVykaz vrací nesprávný výsledek v atributu <shodadata> pro výkaz PIPIFE10 v metodice METVB20220101, pokud je request na celý vykazovací rámec BANKY. Pokud je request pouze na výkaz PIPIFE10, vrací služba správný výsledek. Na odstranění chyby pracujeme.
 • 20. 6. 2022 - byl aktualizován dokument Popis jazyka kontrol o novou funkci REF_LEI_ALLOWED() a atribut Předpoklad.
 • 31. 5. 2022 - upozorňujeme, že lze zaslat prázdné Vydání výskytu výkazu TRAFIM11 a to z těchto důvodů:
  1. U Osob, které vůbec nevykazují výkaz TRAFIM11, by nedocházelo ke spouštění skupiny MVK TRAF11_01.
  2. Některé Osoby chtějí využívat zasílání prázdného výkazu TRAFIM11 k tomu, aby byl evidován běh skupiny MVK u Výskytu výkazu se shodným stavem ke dni, jako u výkazů, které data obsahovala a pro které byla de facto MVK provedena.
  U ostatních transakčních a číselníkových výkazů vykazovacího rámce MKT není zaslání prázdného vydání povoleno.
 • 31. 5. 2022 - MKT - byl identifikován problém vyhodnocení MVK kontrol proti výkazu PERFIM30 a PARFIM40; data budou znovu zpracována v zítřejším běhu MVK (01.06.2022 04:00:00) - ze strany vykazujících osob není nutná žádná akce.
 • 26. 5. 2022 - pro vykazovací rámec MKT je na testovacím prostředí SDAT zveřejněna k externímu testování skupina MVK TRAF12_01 obsahující dvě MVK kontroly (211 a 212).
 • 18. 5. 2022 - na produkčním prostředí SDAT je zveřejněna metodika MKT20220527 vykazovacího rámce MKT. Metodika je včetně JVK a MVK kontrol. Zároveň jsou vytvořeny reálné vykazovací povinnosti pro vykazující osoby.
 • 13. 5. 2022 - dne 30. 5. 2022 ve 12:00 hod bude zahájen příjem dat vykazovacího rámce MKT v SDAT. Pokyny a informace týkající se přechodu vykazování ze systému MtS jsou na této stránce.
 • 13. 5. 2022 - pro vykazovací rámec MKT jsou na testovacím prostředí SDAT zveřejněny k externímu testování kontroly skupiny MVK TRAF11_01 setů 9-11.

Archiv aktualit: 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022