Ochrana spotřebitele a finanční gramotnost

Ochrana spotřebitele

Zákony č. 6/1993 Sb., o České národní bance (dále jen „zákon o ČNB“) a č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), byly České národní bance (dále jen „ČNB“) v roce 2008 svěřeny nové pravomoci v oblasti ochrany spotřebitele. V rámci výkonu těchto pravomocí ČNB přijímá podněty, stížnosti a upozornění od spotřebitelů, odpovídá na kvalifikované dotazy, publikuje výkladová stanoviska a provádí kontroly u dohlížených finančních institucí.

Co byste měli vědět před podáním stížnosti, podnětu, upozornění a další informace týkající se ochrany spotřebitele

ČNB podporuje rozvoj finanční gramotnosti

V souvislosti se svými novými pravomocemi v oblasti ochrany spotřebitele zahájila ČNB kroky k naplnění svého poslání v této oblasti. K podpoře finanční gramotnosti ČNB přispívá dlouhodobě. V roce 2008 zdarma rozeslala do škol více než čtyři tisíce manuálů pro učitele a pracovní sešity pro žáky základních škol a víceletých gymnázií a následně uspořádala několik desítek seminářů pro učitele. V roce 2011 pak školám, jejichž zástupci projevili zájem o výuku finanční gramotnosti svojí účasti na seminářích pro učitele, zdarma poskytla pracovní učebnici finanční gramotnosti pro žáky 1. až 3. tříd ZŠ. V témže roce dala ČNB školám zdarma k dispozici animovaný vzdělávací film O penězích a lidech, jenž zábavnou formou přibližuje historii ČNB a její roli v české ekonomice. V letech 2012-2013 ČNB pro školy připravila interaktivní výstavu, jejímž cílem bylo žákům pod heslem „20 let chráníme českou korunu“ představit práci centrálních bankéřů a zprostředkovaně tak zvýšit jejich zájem o finance a ekonomii. ČNB podporuje také finanční vzdělávání v regionech, a to ve spolupráci s vybranými univerzitami. Od roku 2010 navíc spolupořádala přednášky pro seniory v rámci univerzity 3. věku.

Výsledky prvního komplexního Měření finanční gramotnosti dospělé populace ČR

Společná tisková konference Ministerstva financí ČR a České národní banky - tisková zpráva, kompletní výsledky měření, prezentace přednesené na tiskové konferenci.