Nápověda k vyhledávání

V rámci vyhledávání na webu www.cnb.cz lze používat logické operátory a zástupné znaky.

  • Jedno nebo více slov oddělených mezerou vyhledá dokumenty, které obsahují alespoň jeden z hledaných výrazů (je to stejné jako použití operátoru OR).
  • Pro vyhledávání dokumentů obsahujících více hledaných slov lze použít logický operátor AND.
  • Pro vyhledání přesné fráze lze použít uvozovky – "hledaná přesná fráze".
  • Vyhledávání zároveň umožňuje používat zástupný znak ? pro libovolné písmeno a zástupný znak * pro libovolný řetězec.

Po vyhledání se zobrazí seznam výsledků, který je možno dále řadit podle rubriky, kde se fráze nachází, a podle relevance nebo podle názvu.