Sektor domácností

Od roku 2011 ČNB pravidelně provádí zátěžový test sektoru domácností, jehož výsledky zveřejňuje jednou ročně ve Zprávě o finanční stabilitě. Cílem tohoto testu je posoudit míru odolnosti domácností s úvěrovým zatížením při nastání hypotetického scénáře, který simuluje nepříznivý ekonomický vývoj. Zátěžový test se tak zaměřuje především na riziko předlužených domácností, jejichž potenciální potíže se splácením dříve přijatých závazků se transformují do úvěrového rizika bankovního sektoru. Z pohledu systémového rizika je klíčová analýza rizika spojeného se splácením hypotečních úvěrů, přičemž její význam se zvyšuje s rostoucím podílem hypotečních úvěrů v portfoliích bank. Primárním datovým zdrojem pro provádění zátěžového testu sektoru domácností jsou data ze Šetření o nově poskytnutých úvěrech zajištěných rezidenční nemovitostí, které od druhé poloviny roku 2015 provádí ČNB dvakrát ročně napříč úvěrovými institucemi působícími v ČR.

Aktuální metodika zátěžových testů

Výsledky zátěžových testů