SDDS Plus

 

czflag

Údaje uvedené na této stránce odpovídají údajům, které jsou popsány na Internetové nástěnce Standardů distribuce dat (Dissemination Standards Bulletin Board - DSBB) Mezinárodního měnového fondu. Další vysvětlení (v angličtině) týkající se této stránky a Standardu distribuce speciálních dat (Special Data Dissemination Standard - SDDS), k jehož dodržování se Česká republika zavázala, je možné získat kliknutím na DSBB Home Page.

 

Kategorie Národní prezentace SDMX formát Poznámky
REÁLNÝ SEKTOR
Národní účty ČSÚ Stáhni  
Index průmyslové produkce ČSÚ Stáhni  
Zaměstnanost ČSÚ Stáhni  
Nezaměstnanost ČSÚ Stáhni  
Mzdy / platy ČSÚ Stáhni  
Spotřebitelské ceny ČSÚ Stáhni  
Ceny výrobců (Index cen průmyslových výrobců) ČSÚ Stáhni  
Rozvahy dle sektorů ČNB Stáhni  
FISKÁLNÍ SEKTOR
Finanční statistika ústředních vládních institucí 1 MF Stáhni  
Dluh ústředních vládních institucí 1 MF Stáhni  
Finanční statistika sektoru vládních institucí MF Stáhni  
Hrubý dluh sektoru vládních institucí MF Stáhni  
FINANČNÍ SEKTOR
Analytické účty měnových finančních institucí ČNB Stáhni  
Analytické účty centrální banky ČNB Stáhni  
Úrokové sazby (DISKONT, LOMBARD, REPO, PRIBOR) ČNB    
Výsledky aukcí      
    - Aukce státních pokladničních poukázek (SPP)
ČNB    
    - Aukce střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů (SD)
ČNB    
Index kapitálového trhu ČNB    
Analytické účty ostatních finančních institucí ČNB Stáhni  
Základní ukazatele finančního zdraví ČNB Stáhni  
Cenné papíry ČNB Stáhni  
ZAHRANIČNÍ SEKTOR
Platební bilance ČNB Stáhni  
Stav devizových rezerv a devizová likvidita (stavová data) ČNB Stáhni  
Devizové rezervy ČNB (struktura) ČNB Stáhni  
Zahraniční obchod ČSÚ Stáhni  
Investiční pozice vůči zahraničí ČNB Stáhni  
Zahraniční zadluženost ČNB Stáhni  
Devizové kurzy ČNB    
Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) MMF    
Coordinated Portfolio Investment Survey (CPIS) MMF    
Currency Composition of Foreign Exchange Reserves (COFER) MMF    
OBYVATELSTVO
Obyvatelstvo ČSÚ Stáhni  

Poznámky:
1 Ústřední vládní instituce v neúplném pokrytí (pouze státní rozpočet, resp. státní dluh).