Sektor veřejných financí

Počínaje rokem 2015 ČNB přezkoumává a vyhodnocuje rizika koncentrace svrchovaných expozic v bilancích českých úvěrových institucí na základě své interní metodiky. Prostřednictvím Zprávy o finanční stabilitě každoročně informuje trh o tom, které svrchované expozice identifikovala jako systémově významné a zda bude na horizontu tří let vyžadovat po tuzemských úvěrových institucích dodatečný kapitálový požadavek k pokrytí rizika koncentrace těchto expozic.

Aktuální metodika zátěžových testů

Výsledky zátěžových testů