Vybrané předpisy vztahující se k obchodování ČNB

Upozornění: níže uvedené znění právních předpisů je pouze zněním k informaci. Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné v tištěné podobě ve Sbírce zákonů nebo ve Věstníku ČNB.

Vyhlášky

Úřední sdělení ČNB

Rámcové smlouvy