Přijetí eura

Při vstupu do Evropské unie se Česká republika zavázala přijmout jednotnou evropskou měnu – euro. Základní principy týkající se přijetí eura popisuje Strategie přistoupení ČR k eurozóně (pdf, 192 kB). V souladu s touto strategií vláda ve spolupráci s ČNB pravidelně hodnotí tzv. připravenost České republiky na přijetí eura. Závěry tohoto hodnocení shrnuje dokument Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. ČNB v této souvislosti provádí jednou ročně podrobné analýzy, které publikuje v dokumentu Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou.

Vyhodnocení a Analýzy sladěnosti

Ve společném dokumentu Vyhodnocení (pdf, 1,3 MB) vypracovaném v prosinci 2023 Ministerstvo financí a ČNB doporučily vládě ČR, aby prozatím nestanovovala cílové datum vstupu do eurozóny. Česká republika v roce 2023 neplnila dvě ze čtyř požadovaných maastrichtských konvergenčních kritérií. Vlastní ekonomická připravenost České republiky na přijetí eura výrazněji nepokročila, nedokončený proces ekonomické konvergence tak nadále představuje faktor hovořící proti brzkému přijetí eura. Nedořešená zůstává také otázka dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Naopak argumentem pro přijetí eura je vysoká míra otevřenosti české ekonomiky a její velká obchodní i vlastnická provázanost s eurozónou. Podoba institucí i pravidla eurozóny se během posledních let změnily a jednání o dalším prohlubování integrace nadále probíhají. V současnosti proto nelze spolehlivě odhadnout budoucí potenciální finanční i nefinanční závazky spojené se vstupem České republiky do eurozóny.

Analýzy sladěnosti 2023 (pdf, 1,8 MB) přináší kromě tradičních analýz také pět tematických kapitol. První z nich podrobněji přibližuje aktuální institucionální vývoj v eurozóně a Evropské unii. Druhá zkoumá dopady změn kurzu koruny na konkurenceschopnost české ekonomiky. Třetí tematická kapitola se věnuje aktuálně zvýšenému eurovému financování českých podniků. Čtvrtá kapitola přináší podrobnější pohled na český trh práce. Poslední tematická kapitola popisuje různorodost vývoje inflace napříč zeměmi eurozóny v posledních letech.

Podkladové dokumenty