Přijetí eura

Při vstupu do Evropské unie se Česká republika zavázala přijmout jednotnou evropskou měnu – euro. Základní principy týkající se přijetí eura popisuje Strategie přistoupení ČR k eurozóně (pdf, 192 kB). V souladu s touto strategií vláda ve spolupráci s ČNB pravidelně hodnotí tzv. připravenost České republiky na přijetí eura. Závěry tohoto hodnocení shrnuje dokument Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. ČNB v této souvislosti provádí jednou ročně podrobné analýzy, které publikuje v dokumentu Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou.

Podkladové dokumenty