Upozornění pro veřejnost

Česká národní banka v souvislosti se zjištěními učiněnými v rámci výkonu dohledu nad finančním trhem považuje v některých případech za vhodné upozornit veřejnost na rizika, kterým může být na finančním trhu vystavena. Tato upozornění jsou především zobecněním zjištěných skutečností a mají dlouhodobější charakter. Informace o jednotlivých subjektech jsou k dispozici na stránce Seznamy a evidence a v případě subjektů kapitálového trhu také na stránce Pravomocná rozhodnutí.

Upozornění pro veřejnost