Dohled nad peněžním oběhem

Česká národní banka od 1. července 2013 vykonává dohled nad zpracováváním tuzemské hotovosti a dalšími povinnostmi stanovenými zákonem o oběhu bankovek a mincí (č. 136/2011 Sb.) a navazující legislativou. Zaměřuje se zejména na to, zda úvěrové instituce provádějící pokladní operace a zpracovatelé tuzemských bankovek a mincí v ČR před jejich vrácením do oběhu postupují v souladu s právní úpravou. Dohledu ČNB v oblasti peněžního oběhu podléhají také provozovatelé technických zařízení, směnárníci a ostatní právnické osoby.

Dohled nad peněžním oběhem upravuje zákon o oběhu bankovek a mincí, který je účinný od 1. července 2011. K přípravě na plnění nových povinností poskytnul zákon dvouletou lhůtu, která uplynula k 1. červenci 2013.