Platební bilance

Platební bilance (BPM6)

Statistické zdroje a metodika sestavení platební bilance a investiční pozice vůči zahraničí České republiky (dokument vypracovaný ČNB podle struktury stanovené ECB)

Zpráva o kvalitě statistiky platební bilance a investiční pozice vůči zahraničí (sebehodnocení vypracované ČNB podle struktury stanovené CMFB)

Výkazy (Výkazy pro platební bilanci, Přímé investice – roční výběrové šetření ČNB, Výkaz o nákupu a prodeji cizí měny – nebankovní směnárenská činnost)

Národní legislativa:

Dokumenty mezinárodních institucí

Zavedení nového manuálu platební bilance (BPM6)