Kurz ČNB 30.06.2022
Všechny kurzy
EUR - 24,740 CZK
USD - 23,821 CZK
GBP - 28,830 CZK

Dynamická směna měn a nové legislativní požadavky na její poskytovatele

Dne 1. července 2022 nabývá účinnosti novela zákona o platebním styku, která mimo jiné na český finanční trh zavádí novou kategorii poskytovatelů služby dynamické směny měn (DCC – Dynamic Currency Conversion). Co podstatného přináší?

CNB WP 6/2022 – Meeting Investor Outflows in Czech Bond and Equity Funds: Horizontal or Vertical?

Milan Szabo ve svém článku zkoumá způsob řízení likvidity v českých otevřených dluhopisových a akciových fondech kolektivního investování.

Změna provozní doby odborné knihovny během prázdnin

V období od 1. července do 31. srpna 2022 dochází ke změně provozní doby odborné knihovny ČNB.

čnBlog – Proč jsou strukturální makroekonomické modely důležité pro prognózu a měnovou politiku?

Blog autorů ze sekce měnové Petra Krále, Jana Brůhy a Jaromíra Tonnera o používání modelů, nemodelových vstupů, sektorových analýz a expertních úvah v rámci přípravy měnověpolitických doporučení pro rozhodování bankovní rady ČNB. Autoři přinášejí pohled ekonomů a manažerů ČNB, kteří se svojí prací spolupodílejí na budování a používání analytického a prognostického aparátu měnové politiky.

Vychází Globální ekonomický výhled 6/2022

Červnové číslo měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích. Analytická část tohoto vydání vyhodnocuje předpovědi prezentované v této publikaci v průběhu minulého roku. Analýza ukazuje, že zřejmě pod vlivem prvotního šoku z covidové pandemie byly výhledy růstu HDP spíše pesimistické (nižší nežli skutečnost) a podhodnocena byla rovněž inflace.

Návštěvnické centrum ČNB

Zavítejte do našich zábavně-vzdělávacích expozic v Praze či v Brně a objevujte v nich svět peněz a ekonomiky. Pomůžeme vám, abyste se v něm už nikdy neztratili. Vstup zdarma!

Přejít na web Návštěvnického centra

Jaké je být zaměstnancem ČNB?

Patříme mezi nejprestižnější zaměstnavatele v České republice – přesvědčte se, že právem. Na nové kariérní stránce ČNB zjistíte, jaký je u nás kolektiv, jaké benefity nabízíme zaměstnancům nebo kde se s námi můžete potkat.

Přejít na podstránku    Volná pracovní místa

Konec platnosti starých bankovek

Skončila platnost starších vzorů bankovek z let 1995 až 1999. Podle čeho neplatné bankovky nejsnáze poznáte a kde je můžete vyměnit?

Přejít na podstránku

Osobní finance

Proplujte s ČNB světem financí bez nehody

ČNB pro veřejnost připravila webový rozcestník věnovaný svým aktivitám na poli finančního a ekonomického vzdělávání. Novinkou je powerpointová prezentace ke stažení pro učitele a jejich žáky na téma Osobní finance.

Přejít na podstránku

Základní sazby ČNB

6,00 %

Diskontní sazba

7,00 %

2T Repo sazba

8,00 %

Lombardní sazba

1,00 %

CCyB
sazba

Inflace

Květen 2022

Aktuální prognóza ČNB

13,1 %

Inflace
2022

4,1 %

Inflace
2023

0,8 %

HDP
2022

3,6 %

HDP
2023

Rizika hypotečního úvěru

  • Neberu si příliš vysoký úvěr?
    Poměr mezi úvěrem a hodnotou zastavené nemovitosti by neměl přesáhnout 90 %.
  • Zvládnu splácet?
    Výše měsíčních splátek všech úvěrů žadatele by neměla být vyšší než 50 % jeho čistého měsíčního příjmu.
  • Nebudu předlužený?
    Riziko nesplacení úvěru hrozí ve zvýšené míře už v případě, kdy celkové zadlužení žadatele o úvěr převýší osminásobek jeho čistého ročního příjmu.

kalkulacka_cervena_20   Spočítejte si

ČNB a současná inflace