Kurz ČNB 14.06.2021
Všechny kurzy
EUR - 25,420 CZK
USD - 20,984 CZK
GBP - 29,596 CZK

Monitoring centrálních bank II/2021

Nejistota ohledně budoucího ekonomického vývoje je stále vysoká, centrální banky už nicméně registrují nárůsty inflace a pozitivní překvapení v podobě vyššího než očekáváného ekonomického růstu. Měnové a fiskální politiky jednotlivých zemí i nadále pokračují v expanzivním působení, norská i česká centrální banka však ve svých prognózách indikují růst sazeb. Ke zvýšení sazeb již přistoupila islandská centrální banka. Téma pod lupou se věnuje problematice inflačních cílů centrálních bank z pohledu jejich právní definice, číselné hodnoty, formulačního vyjádření v podobě bodu či rozmezí a sledovaných indexů inflace. Ve Vybraném projevu se viceguvernérka norské centrální banky Ida Wolden Bache zaobírá otázkami vlivem nových technologií a kryptoměn na budoucí podobu finančního systému. (pdf, 632 kB)

Prohlášení České národní banky k výzvě hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve svém usnesení ze dne 10. 6. 2021 „k neplatnosti pojistných smluv životního pojištění uzavřených po roce 2005“ vyzval Českou národní banku k učinění konkrétních opatření v rámci výkonu dohledu nad pojišťovnictvím. ČNB považuje za nezbytné poskytnout veřejnosti níže uvedené sdělení s cílem vysvětlit své kompetence a v mezích zákona poskytnout aktuální informace k tomuto tématu.

Základní ukazatele o sektorech finančního trhu

Pravidelná kvartální informace o vývoji jednotlivých sektorů finančního trhu obsahuje základní souhrnné údaje o podnikání bank, družstevních záložen, pojišťoven, obchodníků s cennými papíry, investičních společností, fondů kolektivního investování, penzijních společností a fondů penzijních společností ke konci 1. čtvrtletí 2021.

Inflace v květnu 2021 v souladu s prognózou ČNB nepatrně pod horní hranicí tolerančního pásma cíle ČNB

Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace v květnu 2021

čnBlog – Nové přístupy v nowcastingu zahraničního HDP

Roky 2020 a 2021 se z pohledu ekonomických modelovacích přístupů staly skutečnou výzvou. Jak při tvorbě krátkodobých prognóz zohlednit bezprecedentní rozkolísání ekonomických proměnných, které způsobila pandemie koronaviru, píše Soňa Benecká ze sekce měnové.

Informace o úvěrech v programech COVID

Na stránce Statistika odkladů splátek a úvěrů v programech COVID byl zveřejněn přehled o úvěrech v programech COVID k 15. 5. 2021.

Jaké je být zaměstnancem ČNB?

Patříme mezi nejprestižnější zaměstnavatele v České republice – přesvědčte se, že právem. Na nové kariérní stránce ČNB zjistíte, jaký je u nás kolektiv, jaké benefity nabízíme zaměstnancům nebo kde se s námi můžete potkat.

Přejít na podstránku    Volná pracovní místa

Osobní finance

Proplujte s ČNB světem financí bez nehody

ČNB pro veřejnost připravila webový rozcestník věnovaný svým aktivitám na poli finančního a ekonomického vzdělávání. Novinkou je powerpointová prezentace ke stažení pro učitele a jejich žáky na téma Osobní finance.

Přejít na podstránku

Základní sazby ČNB

0,05 %

Diskontní sazba

0,25 %

2T Repo sazba

1,00 %

Lombardní sazba

0,50 %

CCyB
sazba

Inflace

2,9 %

Květen 2021

Aktuální prognóza ČNB

2,7 %

Inflace
2021

2,4 %

Inflace
2022

1,2 %

HDP
2021

4,3 %

HDP
2022

Rizika hypotečního úvěru

  • Neberu si příliš vysoký úvěr?
    Poměr mezi úvěrem a hodnotou zastavené nemovitosti by neměl přesáhnout 90 %.
  • Zvládnu splácet?
    Výše měsíčních splátek všech úvěrů žadatele by neměla být vyšší než 50 % jeho čistého měsíčního příjmu.
  • Nebudu předlužený?
    Riziko nesplacení úvěru hrozí ve zvýšené míře už v případě, kdy celkové zadlužení žadatele o úvěr převýší osminásobek jeho čistého ročního příjmu.

kalkulacka_cervena_20   Spočítejte si

Dočasná změna vstupu do budovy ČNB pro klienty a veřejnost

Pracoviště pražské pobočky obsluhující klienty a veřejnost je od 25. ledna přemístěno do prostor přístupných ze Senovážné ulice. Na tomto místě bude pražská pobočka působit do odvolání.

Otevírací hodiny pro klienty ČNB a veřejnost:
pondělí až pátek: 7.30–11.30, 12.30–14.00

Více k provozním hodinám pracovišť ČNB