Obchodní systémy, vypořádání, evidence a ochrana trhu

Regulace této oblasti zahrnuje problematiku regulovaného trhu s investičními nástroji včetně specifikace právního postavení jak jeho organizátorů, tak i subjektů provádějících vypořádání obchodů s investičními nástroji a jejich provozovatelů. Součástí této regulace je i zákaz manipulace s trhem a zneužití vnitřních informací (tzv. insider dealing).

Další praktické informace, např. o povolovacích a schvalovacích řízeních, informační povinnosti vůči ČNB, apod. jsou k dispozici na samostatných stránkách.

 • Právní předpisy
  (Přehled zákonů a prováděcích právních předpisů vztahujících se k danému finančnímu sektoru. Přehled obsahuje i přímo závazné předpisy EU, pokud byly v daném sektoru vydány.)
  • zákony a přímo závazné předpisy EU
  • vyhlášky
 • Metodické a výkladové materiály
  (Přehled aktuálních úředních sdělení, stanovisek a odpovědí vztahujících se k zákonům a předpisům daného finančního sektoru.)
  • úřední sdělení
  • obecné pokyny Evropských orgánů dohledu
  • stanoviska a odpovědi na dotazy
  • ostatní materiály
 • Konzultační materiály a návrhy
  (Nově připravované materiály, které ČNB uveřejňuje pro účely odborné diskuse nebo pro informaci účastníků finančního trhu.)

Upozornění:
Uvedená znění právních předpisů jsou pouze zněním k informaci. Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné ve Sbírce zákonů nebo ve Věstníku ČNB.