Návod pro řešení životní situace – výměna poškozených peněz

 1. Identifikační číslo:
  ČNB / 2007 / 1
 2. Kód
 3. Pojmenování životní situace: 
  Mám v držení poškozenou platnou českou bankovku nebo minci.
 4. Základní informace k životní situaci:
  U převážné většiny poškozených platných českých bankovek nebo mincí nepřijdete o jejich nominální hodnotu.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Každá fyzická nebo právnická osoba.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  Pro nárok na výměnu poškozených českých bankovek nebo mincí je klíčový druh jejich poškození; tzv. nestandardně poškozené bankovky se totiž nevyměňují na počkání a budou na pobočkách bank zadrženy a předány České národní bance.
  Česká národní banka poškození posoudí a rozhodne o poskytnutí náhrady.

  České bankovky:
  Mezi nestandardně poškozené bankovky, za které může náhradu poskytnout pouze Česká národní banka, patří bankovka:
  • ohořelá nebo zetlelá
  • obarvená či odbarvená natolik, že jsou pochybnosti o její pravosti či platnosti
  • poškozená hygienicky závadným materiálem,
  • poškozena tak, že není možné ověřit její pravost,
  • poškozená nástražným zařízením na ochranu proti krádeži. Žádost mohou podat právnické nebo fyzické osoby, za předpokladu, že bankovky byly v okamžiku poškození v jejich vlastnictví.
  • skládající se z více než 2 částí,
  • jejíž obrazec je nečitelný, deformovaný, proděravělý v důsledku úředního znehodnocení nebo úředně přetištěný nápisem,
  • které chybí celý horní nebo spodní okraj.
  Bankovky poškozené jinak než nestandardně, tzv. běžně poškozené, bezplatně vyměňují za nepoškozené bankovky stejné nominální hodnoty pobočky obchodních bank a zastoupení České národní banky, pokud:
  • jsou celé
  • je jejich plocha větší než 50 % původní plochy a jsou celistvé nebo se skládají nejvýše ze 2 částí
  Zbytky bankovek menší než 50 % původní plochy se nevyměňují a nenahrazuje je ani Česká národní banka.

  České mince:
  Mezi nestandardně poškozené mince, za které může náhradu poskytnout pouze Česká národní banka, patří mince:
  • necelá,
  • jejíž obrazec nebo reliéf je nečitelný nebo jejíž tvar je deformovaný,
  • nastřižená,
  • vyrobená z více částí, jejíž jednotlivé části jsou odděleny,
  • poškozená nástražným zařízením na ochranu proti krádeži. Žádost mohou podat právnické nebo fyzické osoby, za předpokladu, že mince byly v okamžiku poškození v jejich vlastnictví.
  Mince poškozené jinak než nestandardně, tzv. běžně poškozené, bezplatně vyměňují za nepoškozené mince stejné nominální hodnoty pobočky obchodních bank a zastoupení České národní banky.

  Předložení nestandardně poškozených bankovek nebo mincí:
  Pokud k výměně předložíte nestandardně poškozenou českou bankovku nebo minci, bude zadržena a s vámi vyplněn formulář "Potvrzení o zadržení bankovek nebo mincí".
  Součástí formuláře je část popisující okolnosti, jak k poškození peněz došlo. Vyplníte-li tuto část, je formulář Českou národní bankou považován za žádost o poskytnutí náhrady za zadržené peníze.
  Alternativně můžete nestandardně poškozené peníze zaslat k posouzení České národní bance přímo, společně s vyplněným formulářem "Žádost o poskytnutí náhrady za nestandardně poškozené tuzemské bankovky a mince".
  Česká národní banka může poskytnout náhradu za bankovky a mince nestandardně poškozené:
  • při živelní pohromě
  • obětem při spáchání trestného činu nebo při pokusu o spáchání trestného činu
  • nešťastnou náhodou
  • způsobem, kterého si příjemce nemusel nebo nemohl povšimnout, např. s ohledem na jeho zdravotní postižení
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
  Zaneste poškozenou českou bankovku nebo minci do jakékoliv banky s hotovostní přepážkou.
 8. Na které instituci životní situaci řešit:
  Pobočky obchodních bank s hotovostní přepážkou a pobočky nebo územní pracoviště ústředí České národní banky.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Poškozené české bankovky a mince vyměňují obchodní banky a Česká národní banka v souladu se zákonem č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí (pdf, 215 kB).

  Dodatečné informace:
  Poškozené bankovky a mince cizích měn vyměňují centrální - emisní banky příslušných zemí v souladu s platnými právními předpisy těchto zemí. Některé české obchodní banky vykupují poškozené bankovky cizí měny za poplatek podle svého sazebníku.
  Poškozené eurobankovky vyměňují národní centrální banky zemí eurozóny podle rozhodnutí Evropské centrální banky o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek (pdf, odkaz na stránku ECB), poškozené euromince pak podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1210/2010 ze dne 15. prosince 2010 o ověřování pravosti euromincí a o zacházení s euromincemi nevhodnými pro oběh (pdf, externí odkaz). Postup při výměně je popsán např. na internetových stránkách Národné banky Slovenska (externí odkaz) nebo Deutsche Bundesbank (externí odkaz).
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  Průkaz totožnosti, poškozenou českou bankovku nebo minci.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  Pro výměnu běžně poškozené bankovky nebo mince není třeba žádný formulář, výměna bude provedena (na požádání) na pobočkách obchodních bank nebo na pobočkách a územních pracovištích ústředí České národní banky.
  Pokud k výměně předložíte nestandardně poškozenou bankovku nebo minci, bude zadržena a s vámi vyplněn formulář "Potvrzení o zadržení bankovek nebo mincí".
  Součástí formuláře je část popisující okolnosti, jak k poškození peněz došlo. Vyplníte-li tuto část, je formulář Českou národní bankou považován za žádost o poskytnutí náhrady za zadržené peníze.
  Alternativně můžete nestandardně poškozené peníze zaslat k posouzení České národní bance přímo, společně s vyplněným formulářem "Žádost o poskytnutí náhrady za nestandardně poškozené tuzemské bankovky a mince".
  Vzory uvedených formulářů jsou přílohami úředního sdělení České národní banky ze dne 21. prosince 2016 (pdf, 150 kB) k některým ustanovením zákona o oběhu bankovek a mincí, dostupného na internetových stránkách ČNB.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Výměny běžně poškozených bankovek nebo mincí na pobočkách obchodních bank nebo na pobočkách a územních pracovištích ústředí České národní banky jsou až do 100 kusů jedné nominální hodnoty bezplatné, jsou-li bankovky a mince roztříděné podle nominálních hodnot.
  Předložíte-li k výměně více než 100 kusů jedné nominální hodnoty nebo neroztříděnou hotovost, může být výměna zpoplatněna podle sazebníku banky.
  Náhrady nestandardně poškozených bankovek nebo mincí (poskytované Českou národní bankou) jsou bezplatné, pokud se náhrada poukazuje na bankovní účet.
  Zasílá-li Česká národní banka náhradu poštou, odečte od částky náhrady poštovné.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  Výměny běžně poškozených bankovek nebo mincí na pobočkách obchodních bank nebo na pobočkách a územních pracovištích České národní banky jsou vyřizovány na počkání.
  Rozhodnutí České národní banky o žádosti o poskytnutí náhrady za nestandardně poškozené bankovky nebo mince neprobíhá ve správním řízení, jde o zvláštní druh rozhodnutí vyplývající z funkce centrální banky jako emitenta peněz.
  Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví pro toto rozhodnutí žádnou lhůtu, Česká národní banka se však snaží dodržet obecnou lhůtu (stanovenou správním řádem), jenž je 30 dnů ode dne obdržení poškozených peněz.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
   Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
  Pokud vám byla zadržena nestandardně poškozená bankovka nebo mince, je třeba, abyste spolupracovali při vyplňování formuláře: "Potvrzení o zadržení bankovek nebo mincí".
  Zejména uveďte, jak k poškození došlo, případně, kde jste bankovku nebo minci získali, a číslo vašeho bankovního účtu, popř. adresu, na kterou vám bude zaslána náhrada.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  V případě dotazu můžete využít tuto elektronickou službu:
  Formulář podání dotazu, podnětu, upozornění elektronickou formou
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje: 
  Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí (pdf, 215 kB)
 18. Jaké jsou související předpisy:
  Vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí (pdf, 233 kB)
  Úřední sdělení České národní banky ze dne 21. prosince 2016 (pdf, 150 kB) k některým ustanovením zákona o oběhu bankovek a mincí
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Opravné prostředky nejsou stanoveny.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  Sankce nejsou stanoveny.
 21. Nejčastější dotazy:
  Výměna poškozených bankovek a mincí
 22. Další informace:
  Poškozené bankovky
  Poškozené mince
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné  získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
  Formulář podání dotazu odboru komunikace ČNB
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
  Výměna neplatných peněz, Padělané peníze
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
  Odbor komunikace sekce kancelář a odbor peněžního oběhu a ochrany platidel sekce peněžní a platebního styku ČNB
 26. Kontaktní osoba:
  Ing. Lenka Velešíková
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  14. 7. 2020
 28. Popis byl naposledy aktualizován:
  14. 7. 2020
 29. Datum konce platnosti popisu:
  Bez časového omezení.