Varování a doporučení ESRB

Varování Evropské rady pro systémová rizika

ESRB vydává varování či doporučení. Ta jsou určena EU jako celku nebo členským státům, Evropské komisi, evropským orgánům dohledu nebo vnitrostátním orgánům. Varování vydává ESRB o slabých místech v Evropské unii, pokud jsou zjištěna významná systémová rizika pro finanční stabilitu a pokud je nutné tato rizika označit.

Varování ESRB

Doporučení Evropské rady pro systémová rizika

Doporučení ESRB vydává, je-li nutné přijmout opatření k řešení zjištěných rizik. ESRB rozhoduje případ od případu, zda má být varování či doporučení zveřejněno, přičemž má na paměti, že zveřejnění může přispět k podpoře dodržování předpisů. ESRB rovněž sleduje, zda a do jaké míry je systémové riziko řešeno a doporučení dodržováno.

Doporučení ESRB