Informace k metodice EBA, Bankovnictví a DZ

Podrobnější upřesňující metodické informace k vybraným oblastem dohledových výkazů z rámců EBA, Banky a DZ včetně Často kladených dotazů (FAQs) jsou k dispozici na stránce dohledové statistiky.

Upřesňující informace k metodice EBA v3.0:

Informace k metodice jsou zveřejněny na webové stránce EBA.

Výkazy podle v3.0 budou sestavovány poprvé pro data k 30. 6. 2021 s výjimkou výkazů corep_frtb, které budou poprvé sestaveny až k 30. 9. 2021

Datum prvního předložení výkazů MREL/TLAC bude vzhledem ke zpoždění na straně EBA odloženo na 30. 9. 2021.

Přehled výkazů a vykazovacích povinností dle EBA metodiky:

Uvedený přehled výkazů je pouze metodickou pomůckou, nejedná se o technickou dokumentaci.

Vzhledem k aktuálnímu stavu projednávání zákona o bankách v Poslanecké sněmovně PČR, je termín plánované účinnosti novel vyhlášek k výkaznictví, č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance a č. 426/2013 Sb. o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, 28. 6. 2021 nejistý.  V případě posunu účinnosti vás budeme informovat o dalším vývoji a konkrétním postupu v oblasti výkaznictví.