Informace k metodice EBA, Bankovnictví a DZ

Další metodické informace k vybraným oblastem dohledových výkazů z rámců EBA, Banky a DZ včetně Často kladených dotazů (FAQs) jsou k dispozici na stránce dohledové statistiky.

Informace k metodice EBA v4.0:

Informace k metodice jsou zveřejněny na webové stránce EBA.

Metodika EBA 4.0 bude pokrývat zejména první fázi změn, plynoucích z novely CRR3/CRD6. Konkrétně oblasti výstupního prahu, kreditního rizika SA a IRB, ztrát z úvěrů zajištěných nemovitostmi, tržního rizika, pákového poměru, operačního rizika a nově oblast kryptoaktiv a změny v šabloně NPL.

Informace k metodice EBA v3.5:

Informace k metodice jsou zveřejněny na webové stránce EBA.

Metodika EBA 3.5 bude obsahovat především:

  • Rozšířený výkaz corep FRTB - předpokládané první referenční datum 31.3.2025 
  • Diversity benchmarking - sběr informací týkající se rozmanitosti v rámci vedoucího orgánu, první referenční datum 31.12.2024
  • MREL/TLAC - aktualizované tabulky s předpokládaným prvním referenčním datem 31.12.2024
  • DORA - harmonizované šablony pro vedení registru informací o všech smluvních ujednání o využívání outsourcovaných ICT služeb, s referenčním datem 31.12. 2024

Informace k metodice EBA v3.4:

Informace k metodice jsou zveřejněny na webové stránce EBA.

Metodika v3.4 obsahuje aktualizované tabulky rámce EBA_IRRBB, s platností od 30.9.2024 - již standardní sběr dat dle  ITS on supervisory reporting with regard to IRRBB.

Výkazy rámce Odměňování (EBA_REM)

Upozorňujeme na první sběr dat výkazu s tříletou frekvencí Remuneration on gender pay gap (rem_gap) s datem předložení do 17. června 2024 (pozn. vybrané subjekty, kterých se sběr týká, byly osloveny individuálně prostřednictvím dohledové výzvy v březnu letošního roku).

S odkazem na obecné pokyny EBA/GL/2022/06 a EBA/GL/2022/08 upozorňujeme na vykazování finančních údajů ve vykazovacím rámci EBA_REM metodice EBA_REM_3.2.2.0. Všechny finanční údaje v tomto vykazovacím rámci musí být uvedeny v eurech.

Pokud jsou odměny vykazovány v jiné měně než eurech, k přepočtu je třeba použít měnový kurz uplatňovaný Komisí pro finanční plánování a rozpočet za prosinec roku, za něž se údaje vykazují. Informace o směnném kurzu naleznete zde: https://commission.europa.eu/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en.

V návaznosti na povinnost vykazování v EUR bylo v produkčním a testovacím prostředí SDAT změněno nastavení UNITREF na EUR.

Informace k metodice Bankovnictví/DZ:

V metodice Bankovnictví a DZ platné od 1. 1. 2025 se chystají následující změny:

  • Úpravy výkazů "Hlášení o org. struktuře a kvalifikovaných účastech banky/PZB" (DISIFE60) a "Hlášení o organizační struktuře družstevní záložny" (DOZAS50). Jedná se zejména o úpravy typu: nastavení a zrušení povinnosti vyplnit některé údaje, zpřesnění formátu zasílaného telefonního čísla, odstranění údajů faxového čísla a aktualizace domény číselníku Právní formy.
  • V případě výkazů Hlášení o skupině (KISIFE80, resp. KOZAS80) dojde ke změně způsobu zasílání doplňkových informací k výkazu, nově budou zasílány jako příloha výkazu do sběrného systému SDAT. 

Informace k výkazu NPL (ČNB) 01-02

ČNB připravuje nový výkaz NPL (ČNB) 01-02 - "Oznámení o převáděných nevýkonných úvěrech na obchodníka s úvěry" podle § 8 vyhlášky č. 86/2024 Sb. k provedení zákona o trhu s nevýkonnými úvěry. Obsah výkazu stanoví Příloha č. 5 této vyhlášky.

Výkaz bude předkládat banka, spořitelní a úvěrní družstvo, zahraniční banka se sídlem v jiném členském státě a zahraniční banka se sídlem v jiném než členském státě, které vykonávají svou činnost na území České republiky, obchodník s úvěry, který má sídlo nebo skutečné sídlo v členském státě, a obchodník s úvěry podle § 23 odst. 1. zákona č. 84/2024 Sb., o trhu s nevýkonnými úvěry.

Výkaz bude vytvořen v novém vykazovacím rámci SDAT v metodice platné od 1.12.2024. První předložení výkazu v systému SDAT bude k datu 31.12.2024 a jeho vykazování bude mít pololetní frekvenci. V současné době ČNB nepředpokládá zvýšení frekvence oznámení z pololetní na čtvrtletní, jak umožňuje § 20 odst. 3 zákona. Dostupnost výkazu na testovacím prostředí SDAT předpokládáme na konci září.

Přehled výkazů a vykazovacích povinností dle EBA metodiky a ostatních dohledových výkazů pro banky a DZ:

Archiv

Informace k metodice EBA v3.3

Informace k metodice EBA v3.2

Informace k metodice EBA v3.0

Úpravy vykazovacích povinností - SARS-Cov-2