Řešení krize instituce

ČNB uplatní opatření k řešení krize ve vztahu k instituci, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

  • instituce selhává, nebo lze její selhání důvodně přepokládat,
  • nelze důvodně předpokládat, že existují jiná opatření dohledu (např. aplikace opatření ozdravného plánu) nebo soukromého sektoru, která by selhání instituce v krátkém čase odvrátila,
  • řešení krize je ve veřejném zájmu

Pro řešení krize instituce může ČNB použít některý z nástrojů, popřípadě jejich kombinaci, které má podle ZOPRK k dispozici (informace o použití nástrojů pro řešení krize dle § 176 odst. 1 ZOPRK). Zvolená strategie řešení krize, jakož i následná aplikace vybraných nástrojů pro řešení krize, by měla vést k dosažení cílů řešení krize, a to za předpokladu minimálního užití veřejných prostředků.