Informace k metodice MKT a KT

Plánované úpravy v metodikách KT a MKT

 • KT20230601
  • Plánované úpravy výkazů JISIFE51, 53
  • Implementace výkaznictví poboček OCP ze třetích zemí o rozsahu poskytnutých služeb
  • úprava číselníku BA0010 Číselník měn
 • KT20231201
  • Obezřetnostní požadavky na poskytovatele služeb skupinového financování – zavedení dvou nových výkazů CRF (CNB) 02-01 a CRF (CNB) 03-01
  • Implementace zahájení sběru modifikovaných výkazů OCP (CNB) 72-01 a OCP (CNB) 80-01 v SDAT
  • Implementace výkazu ICA (CNB) 01-01 k informacím o systému vnitřně stanoveného kapitálu a likvidních aktivech (ICARAP) do SDAT
 • MKT20231201
  • úprava číselníku BA0010 Číselník měn
  • změny ve výkazu TRAFIM30, tak aby zohledňovaly správné sledování částečně vypořádaných pokynů
  • úpravy ve výkazu TRAFIM40.

Harmonogram přechodu oblasti MKT do systému SDAT

Viz samostatná stránka s harmonogramem.

Metodické a technické materiály pro oblast MKT

Doplňující informace a podklady

 • ESMA ISO20022 XML schémata pro výkazy TRAFIM10, TRAFIM20 (v části TRANSACTION REPORTING GUIDELINES AND TRANSACTION REPORTING EXCHANGE MECHANISM (TREM))
 • ESMA FIRDS číselníky – externí číselníky používané v kontrolách jsou k dispozici na webu ESMA.
 • Mapování XSD na struktury TRAFIM10 a TRAFIM20 - podklad neslouží k automatizaci řešení pro vykazování, ale pouze pro orientaci ve struktuře XSD ISO2022 vůči výkazu v SDAT. ČNB se nezavazuje k tomu, že nedojde ke změně formátu mapy, zároveň se nezavazuje ke garanci aktuálnosti publikované mapy.
 • Úprava validačních pravidel a nová validační pravidla (xlsx, 104 kB) s přechodem MKT na SDAT (ESMA materiál ver. 1.7) pro výkazy TRAFIM10, TRAFIM20.