Informace k metodice MKT a KT

Aktuality

 • 15. 1. 2024 - Ve vykazovacím rámci MKT v metodice MKT20240101 byla změněna závažnost MVK 226 (ve skupině TRAF11_01) ze Závažné na Varování.
 • 10. 1. 2024 - Ve vykazovacím rámci MKT v metodice MKT20240101 byla změněna závažnost MVK 225 (ve skupině TRAF11_01) ze Závažné na Varování.
 • 4. 1. 2024 - Transformace dat výkazu TRAFIM30 do nové podoby byla dokončena.
  • Je možné zahájit vykazování tohoto výkazu od výskytu za 3.1.2024.
  • Mezivýkazové kontroly (MVK) budou spuštěny 5.1.2024 v 04:00
  • Velmi doporučujeme do této doby vykázat prostřednictvím TRAFIM30 pokyny, které budou v rámci MVK kontrolovány na transakce v souvisejících výkazech vykázaných v čase odstávky TRAFIM30.

Archiv aktualit: 2023

Plánované úpravy v metodikách KT a MKT

KT20241201

TCF (ČNB) 01-01, TCF (ČNB) 02-01: nové JVK

CRF01 (ČNB) 01-01: nové JVK

Číselník BA0505 - Druhy obchodů vlastní a pro zákazníky

 • Přidání dvou nových položek (kód bude upřesněn):
  • XX - V rámci jiného než obhospodařovatelského vztahu - Dlouhodobý investiční program (DIP)
  • YY - V rámci obhospodařovatelského vztahu - Dlouhodobý investiční program (DIP)

KT20250101

OCP (ČNB) 48-04:

 • Zrušení polí s faxovým číslem
 • Změna datového typu s telefonním číslem
 • Tituly se stanou nepovinnými poli a zároveň dojde ke změně z parametru na ukazatel.
 • Přejmenování ukazatele EVD0121 z IČ vykazující osoby na Identifikační číslo vykazující osoby
 • EVD0182 - Doručovací adresa vykazující osoby - stát se stane nepovinným.
 • Rozšíření položek číselníku v D_S_PFCSU_1 o položku 332 - Státní příspěvková organizace.
 • Rozšíření položek číselníku v D_S_RIZODZ_1 o položku Depositář pod polem P0196 - Hlavní pracovní oblasti.

MKT20241201

TRAFIM30: úpravy číselníku BA0505 stejné jako v KT20241201

Metodické a technické materiály pro oblast MKT

Doplňující informace a podklady

 • ESMA ISO20022 XML schémata pro výkazy TRAFIM10, TRAFIM20 (v části TRANSACTION REPORTING GUIDELINES AND TRANSACTION REPORTING EXCHANGE MECHANISM (TREM))
 • ESMA FIRDS číselníky – externí číselníky používané v kontrolách jsou k dispozici na webu ESMA.
 • Mapování XSD na struktury TRAFIM10 a TRAFIM20 - podklad neslouží k automatizaci řešení pro vykazování, ale pouze pro orientaci ve struktuře XSD ISO2022 vůči výkazu v SDAT. ČNB se nezavazuje k tomu, že nedojde ke změně formátu mapy, zároveň se nezavazuje ke garanci aktuálnosti publikované mapy.
 • Úprava validačních pravidel a nová validační pravidla (xlsx, 104 kB) s přechodem MKT na SDAT (ESMA materiál ver. 1.7) pro výkazy TRAFIM10, TRAFIM20.