Informace k metodice MKT a KT

Aktuality

 • 15. 1. 2024 - Ve vykazovacím rámci MKT v metodice MKT20240101 byla změněna závažnost MVK 226 (ve skupině TRAF11_01) ze Závažné na Varování.
 • 10. 1. 2024 - Ve vykazovacím rámci MKT v metodice MKT20240101 byla změněna závažnost MVK 225 (ve skupině TRAF11_01) ze Závažné na Varování.
 • 4. 1. 2024 - Transformace dat výkazu TRAFIM30 do nové podoby byla dokončena.
  • Je možné zahájit vykazování tohoto výkazu od výskytu za 3.1.2024.
  • Mezivýkazové kontroly (MVK) budou spuštěny 5.1.2024 v 04:00
  • Velmi doporučujeme do této doby vykázat prostřednictvím TRAFIM30 pokyny, které budou v rámci MVK kontrolovány na transakce v souvisejících výkazech vykázaných v čase odstávky TRAFIM30.
 • 6. 12. 2023 - Informace k přechodu na novou metodiku MKT20240101 v prostředí SDAT produkce
  V souvislosti s úpravou výkazu TRAFIM30, která je detailně popsána zde, bude přechod sběru dat TRAFIM30 mezi metodikami MKT20220527 a MKT20240101 organizován následovně:
  • Vykazování v rámci posledního výskytu výkazu TRAFIM30 k 29.12.2023 v metodice MKT20220527 bude možné do 2.1.2024 (včetně), výskyt bude standardně uzavřen 3.1.2024 03:00.
  • 3.1.2024 ve 04:00 budou standardně spuštěny mezivýkazové kontroly (MVK).
  • Na výskyt výkazu TRAFIM30 k 2.1.2024 nebude možné vykázat (bude ošetřeno ve vykazovací povinnosti).
  • 3.1.2024 po ukončení běhu MVK provede ČNB transformaci dat výkazu TRAFIM30 do nové podoby datových oblastí pro období menší nebo rovno 29.12.2023, viz popis v kapitole Migrace a transformace dat.
  • Na výskyt výkazu TRAFIM30 k 3.1.2024 bude možné vykázat až 4.1.2024.
   Vykazování výkazu TRAFIM30 v nové metodice MKT20240101 bude zahájeno 4.1.2024
  • 5.1.2024 ve 04:00 budou spuštěny MVK.
  • Je na rozhodnutí vykazujících, zda z důvodu konzistence na své straně přeruší vykazování ostatních souvisejících výkazů (TRAFIM10, TRAFIM20, TRAFIM11, PERFIM30, REFFIM10) nebo je budou posílat i během odstávky TRAFIM30.
 • 14. 11. 2023 - V metodice MKT byly ve výkazech TRAFIM10, TRAFIM20, TRAFIM00 a PERFIM30 aktualizovány popisy polí v souvislosti s možností vyplnit zástupnou hodnotu XXXXX u fyzických osob, které nemají Jméno/Příjmení. V případě sestavení CONCAT identifikátoru u fyzické osoby, která nemá Jméno/Příjmení, se použije zástupný tvar XXXXX pro chybějící část Jméno/Příjmení.
  Ve výkazech T10, T20, T00 se jedná o pole Kupující FO - jméno (jména) nabyvatele (FIM0006), Kupující FO - příjmení nabyvatele (FIM0007), Kupující FO - identifikační kód nabyvatele (FIM0009), Prodávající FO - jméno (jména) pozbyvatele (FIM0023), Prodávající FO - příjmení pozbyvatele (FIM0024), Prodávající FO - identifikační kód pozbyvatele (FIM0026).
  Ve výkazu P30 se jedná o pole Příjmení fyzické osoby (RFD0009), Jméno fyzické osoby (RFD0010), Identifikační kód fyzické osoby (R0107).
 • 3. 11. 2023 - V metodice MKT20240101 byl ve výkazu PERFIM30 aktualizován text Názvu a Chybového hlášení kontroly JVK 103_2 (v produkčním i testovacím prostředí). Nový text přesněji popisuje chování mírně pozměněné kontroly v metodice MKT20240101.
 • 3. 8. 2023  - Ke dni 3.8.2023 bylo v metodice MKT20240101 zahájeno testování upraveného výkazu TRAFIM30. Detailní popis úpravy naleznete níže na stránce v části "Plánované úpravy v metodikách KT a MKT/ MKT20240101".
   Podmínky testování
   • Metodika MKT20240101. 
   •  Na TEST prostředí SDAT ze strany ČNB nebyla a nebude provedena žádná transformace dosud poslaných dat.
   •  Dosud zaslaná data na TEST prostředí SDAT zůstávají, NEBUDOU smazána.
   •  Zároveň pro účely testování nebyla a nebudou přenesena data z PROD prostředí SDAT.
   • Testování částečně vypořádaných pokynů lze testovat pouze na NOVĚ zaslaných pokynech do metodiky MKT20240101, nebo na již zaslaných pokynech, které však nebyly ukončeny v metodice MKT20220527 (původní TRAF30_21). 
   • Pro účely testování byly vypnuty kontroly: TRAFIM30 - kontrola 304 (odkazující  na budoucí přijetí pokynu) a TRAFIM10 - kontrola CON-280 (odkazující na budoucí přijetí obchodu) a TRAFIM20 - kontrola CON-280 (odkazující na budoucí přijetí obchodu).
   • Testování na výskytech roku 2024 znamená znemožnění testovat v předchozích (aktuálních) výskytech roku 2023, čehož si musí být vykazující osoby vědomy.
   S případnými problémy během testování se můžete obracet na tyto mailové adresy:
 • 30. 6. 2023 - Metodika MKT20240101 byla publikována. Více informací naleznete v Plánu metodik.
 • 6. 6. 2023 - Na SDAT PROD i TEST byl upraven popis vybraných ukazatelů s časovým údajem. Jedná se o tyto ukazatele: FIM0041, FIM0155, FIM0169, FIM0174, FIM0175, FIM0241, FIM0243, FIM0278, FIM0280, FIM0289, FIM0291, FIM0317, FIM0337, FIM0357, FIM0373, FIM0400, FIM0408, FIM0420, FIM0437, KDE0004, KDE0120, a jsou obsaženy ve výkazech vykazovacího rámce MKT. Popis byl doplněn o část týkající se uvádění času v UTC systému měření.
 • 5. 5. 2023 - Metodika KT20230601 vykazovacího rámce Kapitálových trhů je k dispozici v prostředí SDAT PROD i SDAT TEST. Pro účely testování výkazů JISIFE% je možné si na prostředí SDAT TEST vygenerovat výskyty z Vaší strany. V případě dotazů nás prosím kontaktujte na kt.stat@cnb.cz.
  V metodice KT20230601 byly také zveřejněny dva nové roční výkazy TCFIR01 TCFIR02. Aktuálně neevidujeme žádnou vykazující osobu a na výkazech není nastavena vykazovací povinnost. Kontroly k těmto výkazům budou doplněny v následující metodice KT.

Plánované úpravy v metodikách KT a MKT

 • KT20230601
  • Plánované úpravy výkazů JISIFE51, 53
  • Implementace výkaznictví poboček OCP ze třetích zemí o rozsahu poskytnutých služeb
  • úprava číselníku BA0010 Číselník měn
 • KT20231201
  • Obezřetnostní požadavky na poskytovatele služeb skupinového financování – zavedení dvou nových výkazů CRF (CNB) 02-01 a CRF (CNB) 03-01
  • Implementace zahájení sběru modifikovaných výkazů OCP (CNB) 72-01 a OCP (CNB) 80-01 v SDAT
  • Implementace výkazu ICA (CNB) 01-01 k informacím o systému vnitřně stanoveného kapitálu a likvidních aktivech (ICARAP) do SDAT
 • MKT20240101
  • úprava číselníku BA0010 Číselník měn
  • změny ve výkazu TRAFIM30, tak aby zohledňovaly správné sledování částečně vypořádaných pokynů
  • úpravy ve výkazu TRAFIM40.

Metodické a technické materiály pro oblast MKT

Doplňující informace a podklady

 • ESMA ISO20022 XML schémata pro výkazy TRAFIM10, TRAFIM20 (v části TRANSACTION REPORTING GUIDELINES AND TRANSACTION REPORTING EXCHANGE MECHANISM (TREM))
 • ESMA FIRDS číselníky – externí číselníky používané v kontrolách jsou k dispozici na webu ESMA.
 • Mapování XSD na struktury TRAFIM10 a TRAFIM20 - podklad neslouží k automatizaci řešení pro vykazování, ale pouze pro orientaci ve struktuře XSD ISO2022 vůči výkazu v SDAT. ČNB se nezavazuje k tomu, že nedojde ke změně formátu mapy, zároveň se nezavazuje ke garanci aktuálnosti publikované mapy.
 • Úprava validačních pravidel a nová validační pravidla (xlsx, 104 kB) s přechodem MKT na SDAT (ESMA materiál ver. 1.7) pro výkazy TRAFIM10, TRAFIM20.