Mandát České národní banky

  • pečovat o cenovou stabilitu,
  • pečovat o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému v České republice,
  • vydávat bankovky a mince, řídit peněžní oběh a zúčtování bank,
  • vykonávat dohled nad osobami působícími na finančním trhu.
  • Měnovou politikou usilujeme o zachování cenové stability, tedy o udržení nízké a stabilní inflace. Makroobezřetnostní politikou pečujeme o finanční stabilitu a odolnost finančního systému, které jsou nezbytnou podmínkou pro zachování cenové stability. Společným působením měnové a makroobezřetnostní politiky tak přispíváme k udržení důvěry v hodnotu české koruny a ke stabilitě makroekonomického prostředí;
  • Dohledem nad finančním trhem, tvorbou pravidel obezřetného chování a jednání se zákazníky chráníme klienty osob a institucí, které podnikají na finančním trhu;
  • Provozováním mezibankovního platebního systému a vydáváním bankovek a mincí zajišťujeme plynulý platební styk a hladký oběh hotovosti;
  • Jako banka státu poskytujeme státu a veřejnému sektoru bankovní služby;
  • V souladu s hlavním cílems odbornou péčí nakládáme s devizovými rezervami;
  • Jsme součástí Evropského systému centrálních bank a podílíme se na plnění cílů a úkolů ESCB.