Tematické články o finanční stabilitě

Tematické články o finanční stabilitě reagují na vybrané aktuální otázky týkající se problematiky finanční stability. Jejich cílem je edukativní a nenáročnou formou seznamovat veřejnost s výsledky analýz finanční stability a s konkrétními aspekty makroobezřetnostní politiky ČNB. Jsou samostatnou publikační řadou podporující analýzy a závěry Zprávy o finanční stabilitě.

Mezi lety 2005 až 2018 byly tematické články pravidelnou součástí Zprávy o finanční stabilitě. Od roku 2019 jsou samostatnou publikační řadou.