Co je nového v AnaCredit

Přihlásit se k odběru avíz při aktualizaci této stránky.

Zde jsou zařazována zpravidla upozornění na nové informace v rámci kapitoly AnaCredit. Informace, které jsou prezentovány prostřednictvím častých otázek a odpovědí - AnaCredit (otázky a odpovědi), jsou aktualizovány samostatně a zde mohou být jen stručně zmíněné.


 • 16. 7. 2019 - aktualizace souboru AnaCredit: Otázky a odpovědi v2.3, Kontroly v4.7
 • 3. 7. 2019 - aktualizace souboru AnaCredit: Otázky a odpovědi v2.2.
 • 1. 7. 2019 - byl zahájen ostrý sběr dat AnaCredit k prvnímu referenčnímu datu 30. 6. 2019.
 • 27. 6. 2019 - aktualizace souboru AnaCredit: Kontroly v4.6.
 • 21. 6. 2019 - aktualizace souboru AnaCredit: Kontroly v4.5, Popis změn v metodice ANA20190601 v1.5 a Otázky a odpovědi v2.1 a Webové služby pro přístup do DB AnaCredit - ANAWS 2019 (dochází ke změně adres webových služeb).
 • 10. 6. 2019 - zveřejnění nového dokumentu RIAD: Dodatek technické specifikace TSv301dodatek04, ve kterém je popsána úprava ztotožnění zahraničních subjektů a další drobné změny. Dále byla vystavena nová verze webové aplikace ČNB RIAD do prostředí TEST (doplnění seznamu zrušených RIAD IDK).
 • 31. 5. 2019 - aktualizace souburu AnaCredit: Kontroly v4.4 a Popis změn v metodice ANA20190601 v1.4.
 • 27. 5. 2019 - aktualizace souboru AnaCredit: Otázky a odpovědi v2.0, zveřejnění nové verze dokumentu Návod pro vykazování do AnaCredit v3.0.
 • 21. 5. 2019 - zveřejnění nového dokumentu RIAD: Dodatek technické specifikace TSv301dodatek03, ve kterém je popsán typ vstupní zprávy List (seznam) včetně možností použití. Aktualizace dokumentů AnaCredit: Výkazy v4.3, Kontroly v4.3 a Popis změn v metodice ANA20190601 v1.3.
 • 9. 5. 2019 – aktualizace dokumentu RIAD: Referenční data (vydána verze 2.2). Změny jsou blíže popsány a vyznačeny uvnitř dokumentu. Odpovídajícím způsobem byl upraven Nástroj pro generování vstupní zprávy XML pro Excel (vydána verze 1.3). Aktualizace souboru AnaCredit: Otázky a odpovědi v1.9.
 • 30. 4. 2019 - zveřejnění finální verze dokumentace k nové metodice ANA20190601. Konkrétně se jedná o dokument Popis změn v metodice v1.2, soubor Kontroly v4.2 a soubor Výkazy AnaCredit v4.2.
 • 26. 4. 2019 - aktualizace souboru AnaCredit: Otázky a odpovědi v1.8.
 • 17. 4. 2019 - zveřejnění nového dokumentu RIAD: Dodatek technické specifikace TSv301dodatek02, ve kterém jsou popsány možnosti hledání pomocí datumových polí, úpravy XSD schémat vstupní a výstupní zprávy a další nastavení vstupní zprávy typu Query. 
 • 12. 4. 2019 - aktualizace dokumentů AnaCredit: Národní specifika vykazování dat AnaCredit se samostatným dokumentem Vypořádání připomínek, souboru Otázky a odpovědi v1.7 a finálních dokumentů k nové metodice ANA20190601: soubor Výkazy v4.1, Kontroly v4.1 a Popis změn v metodice ANA20190601 v1.1.
 • 8. 4. 2019 – aktualizace dokumentu RIAD: Referenční data (vydána verze 2.1): Byl upraven rozsah požadovaných dat pro protistranu v roli dlužník. Prosíme věnujte zvýšenou pozornost číselníku právních forem, kde došlo k opravě názvů lucemburských právních forem (prefix LU), dále byla přidána právní forma LV701. Změny jsou blíže popsány v příslušném dokumentu.
 • 5. 4. 2019 - aktualizace dokumentu AnaCredit: Instrumenty v1.1 a souboru AnaCredit: Otázky a odpovědi v1.6.
 • 29. 3. 2019 - aktualizace souboru AnaCredit: Otázky a odpovědi v1.5. Zveřejnění dokumentace k připravované nové metodice ANA20190601 k připomínkám, konkrétně souboru AnaCredit: Výkazy v4.0, Kontroly v4.0 a Popis změn v metodice ANA20190601 v1.0. Dokumenty je možné připomínkovat do 5. 4. 2019.
 • 21. 3. 2019 - aktualizace souboru AnaCredit: Národní specifika vykazování do AnaCredit v1.2; zveřejnění nového dokumentu RIAD: Dodatek technické specifikace, ve kterém je doplněn popis změn vstupního souboru Query - úpravy dotazu typu Identifikaction 
 • 14. 3. 2019 - aktualizace souboru AnaCredit: Otázky a odpovědi v1.4. Zveřejněna nová verze dokumentu AnaCredit: Manuál pro testovací zasílání v1.4 a Syntetická data pro testovací zasílání v souvislosti s připravovaným spuštěním kontrol JVK a MVK na RIAD a MVK kontrol úplnosti od 15. 3. 2019
 • 8. 3. 2019 - aktualizace dokumentu RIAD: Uživatelská příručka externí webové aplikace. Zveřejněna verze 1.1 odpovídající aktuální verzi aplikace na testovacím i produkčním prostředí. Aktualizace souboru AnaCredit: Otázky a odpovědi v1.3 a dokumentu AnaCredit: Národní specifika vykazování do AnaCredit v1.1 v podobě s revizemi a bez revizí - dokument je možné připomínkovat do 19. 3. 2019
 • 4. 3. 2019 - aktualizace souboru AnaCredit: Otázky a odpovědi v1.2
 • 21. 2. 2019 - aktualizace dokumentu AnaCredit: Kontroly v3.4 a souboru AnaCredit: Otázky a odpovědi v1.1
 • 14. 2. 2019 - aktualizace dokumentu RIAD: Vazba RIAD_IDK - CRU_IDK pro subjekty migrované z CRÚ. Zveřejněna verze 3.0, ve které jsou uvedena produkční RIAD IDK rezidentských subjektů z provozního prostředí systému ČNB RIAD ke dni 13. 2. 2019. Nerezidentské subjekty budou postupně doplněny, v současné době dochází k jejich kontrole. Publikace aktualizované verze dokumentu AnaCredit: Kontroly v3.3 (drobná úprava) a AnaCredit: Výkazy v3.1 (drobná úprava)
 • 14. 2. 2019 - aktualizace dokumentu RIAD: Vazba RIAD_IDK - CRU_IDK pro subjekty migrované z CRÚ. Zveřejněna verze 3.0, ve které jsou uvedena produkční RIAD IDK rezidentských subjektů z provozního prostředí systému ČNB RIAD ke dni 13.2.2019. Nerezidentské subjekty budou postupně doplněny, v současné době dochází k jejich kontrole. Publikace aktualizované verze dokumentu AnaCredit: Kontroly v3.3 (drobná úprava) a AnaCredit: Výkazy v3.1 (drobná úprava)
 • 11. 2. 2019 - publikace nového dokumentu AnaCredit: Národní specifika vykazování do AnaCredit v1.0, který svým obsahem nahrazuje a doplňuje předchozí dokumenty (Specifické požadavky na reporting úvřových dat, Manuál pro reporting ukončených instrumentů). Obsahuje informace o reportingu ukončených instrumentů, odepsaných instrumentů, nepovolených debetů a další specifické požadavky na reporting úvěrových dat.
 • 6. 2. 2019 - aktualizace harmonogramu AnaCredit, vystavena nová verze dokumentace AnaCredit: Kontroly v3.2, publikace souboru AnaCredit: Otázky a odpovědi v1.0
 • 29. 1. 2019 – vystavena nová verze dokumentace RIAD: Technická specifikace (v3.1) a nová verze souboru Nástroj pro generování vstupní zprávy ve formátu XML (v1.2); vystavena nová verze dokumentace AnaCredit: Kontroly (v3.1) a nová verze dokumentu Manuál pro testovací zasílání (v1.2) v souvislosti s připravovaným spuštěním MVK kontrol
 • 27. 12. 2018 – publikace aktualizované dokumentace AnaCredit: Manuál pro testovací zasílání, Syntetická data pro testovací zasílání, Webové služby pro přístup do DB AnaCredit - ANAWS, Kontroly v AnaCredit
 • 30. 11. 2018 – publikace nové dokumentace AnaCredit: Manuál pro reporting ukončených instrumentů, Výkazy, Specifické požadavky na reporting úvěrových dat, Manuál pro testovací zasílání, Syntetická data pro testovací zasílání, Webové služby pro přístup do DB AnaCredit - ANAWS
 • 30. 10. 2018 – publikace nového dokumentu "Ověřovací provoz ČNB RIAD", ve kterém jsou popsány základní předpoklady a omezení ověřovacího provozu společně s testovacími případy, pomocí kterých vykazující subjekty mohou otestovat svoji připravenost pro zasílání referenčních dat protistran potřebných pro účely AnaCredit
 • 15. 10. 2018 – aktualizace dokumentace RIAD: Nástroj pro generování vstupní zprávy ve formátu XML, Kontroly, Referenční data, Vazba RIAD_IDK - CRU_IDK pro subjekty migrované z CRÚ
 • 27. 9. 2018 – aktualizace dokumentace RIAD: Technická specifikace (v3.0); zveřejnění nové dokumentace RIAD: Uživatelská příručka externí webové aplikace, Nástroj pro generování vstupní zprávy ve formátu XML
 • 29. 6. 2018 – zveřejněna vyhláška č. 131/2018 Sb. (pdf, 155 kB) o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.
 • 4. 6. 2018 – publikace upravených dokumentů ("Kontroly v AnaCredit", "Návod pro vykazování do AnaCredit", "AnaCredit schéma" a "Specifické požadavky na reporting úvěrových dat") a nového dokumentu ("Specifika a scénáře vykazování dat AnaCredit prostřednictvím systému MtS-ISL-SÚD-SDNS"), úprava harmonogramu projektu
 • 25. 5. 2018 – zplatnění druhé verze metodiky AnaCredit
 • 16. 5. 2018 – zveřejněn návrh vyhlášky (pdf, 103 kB), o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance, včetně odůvodnění (pdf, 129 kB). Návrh byl předložen k projednání v pracovních komisích LRV.
 • 20. 4. 2018 – aktualizace dokumentu "Kontroly v RIAD"
 • 9. 3. 2018 – aktualizace dokumentů "Referenční data v RIAD" a "Kontroly v RIAD"
 • 15. 2. 2018 – aktualizace harmonogramu projektu a přidání dokumentu "Technická specifikace RIAD"
 • 11. 1. 2018 – přidání dokumentu "Kontroly v AnaCredit"
 • 10. 1. 2018 – přidání dokumentu "Metodické listy" a aktualizace dokumentů ""Návod pro vykazování do AnaCredit" a "Specifické požadavky na reporting úvěrových dat".
 • 18. 12. 2017 – přidání dokumentů "Návod pro vykazování do AnaCredit", "Referenční data v RIAD", "Kontroly v RIAD". Nová verze dokumentu "AnaCredit schéma" (atribut "CRÚ-IDK" odstraněn z tabulky 1).
 • 6. 12. 2017 – přidání dokumentů "Instrumenty v AnaCredit", "AnaCredit schéma", "Specifické požadavky na reporting úvěrových dat" a "Výkazy v AnaCredit". Úprava harmonogramu projektu - posunutí termínu pro publikaci finální verze technické specifikace pro RIAD
 • 6. 11. 2017 – zveřejnění stránek věnovaných projektu AnaCredit.