Běžně poškozené mince, nestandardně poškozené mince a mince opotřebené oběhem

Pravidla pro ponechání mince v oběhu / stažení mince z oběhu

  • Mince opotřebená oběhem - fyzická osoba (s výjimkou směnárníka) takovou minci vrací zpět do oběhu, právnická osoba a směnárník nevrací zpět do oběhu a předává ČNB
  • Běžně poškozená mince - fyzická osoba (s výjimkou směnárníka) může přijetí takové mince odmítnout. Právnická osoba včetně úvěrové instituce provádějící pokladní operace bankovku přijímá a nevrací do oběhu.
  • Nestandardně poškozená mince - Česká národní banka zadrží takovou minci bez náhrady. Úvěrová instituce provádějící pokladní operace a zpracovatel bankovek a mincí zadrží takovou minci bez náhrady a předá ji České národní bance. Ostatní subjekty mohou takovou minci odmítnout.

Forma opotřebení:

Forma poškození:


Poslední aktualizace: 17. 10. 2016