Informace pro nové banky

Účastník CRÚ je povinen pravidelně měsíčně zasílat požadovaná data do databáze CRÚ. Souhrnné informace k technickému připojení a řízení přístupů, podmínkách účasti v CRÚ a metodika pro vykazování nejsou veřejně přístupné a budou bance zaslány na vyžádání.

Pro zaslání metodických materiálů kontaktujte věcného správce CRÚ na e-mailové adrese: cru.sprava@cnb.cz.

Na financování Centrálního registru úvěrů se podílí Česká národní banka společně s ostatními účastníky CRÚ (bankami). Poplatky za přístup k informacím CRÚ jsou účastníkům CRÚ účtovány v souladu s vyhláškou ČNB č. 164/2002 Sb. (pdf, 131 kB).

Výše poplatků a podmínky jejich účtování jsou uvedeny v Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB (pdf, 118 kB).

  • Vykazovací povinnost je stanovena vyhláškou ČNB č. 273/2014 Sb. (pdf, 88 kB) o sestavování a předkládání informací pro informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrů bankami a pobočkami zahraničních bank.
  • Účastník CRÚ má na základě vyhlášky ČNB č. 164/2002 Sb. (pdf, 131 kB) o podmínkách přístupu k informacím v informační databázi ČNB Centrální registr úvěrů zajištěn přístup k informacím uloženým v databázi registru prostřednictvím aplikace CRÚ (v on-line režimu) nebo využitím přímé komunikace aplikačního serveru banky se systém CRÚ prostřednictvím relací webových služeb, tzv. CRUWS.