Kontakty

Česká národní banka
Na Příkopě 864/28
115 03 Praha 1

IČO 48136450

tel.: 224 411 111
fax: 224 412 404

Zelená linka
tel.: 800 160 170

ČNB předpokládá vyřízení zaslaného podání zpravidla do 30 dnů ode dne doručení, nestanoví-li zákon lhůtu jinou. ČNB nevyřizuje anonymní podání, opakovaná podání a jinak nestandardní podání např. nesrozumitelného anebo zmatečného obsahu, obsahující vulgární výrazy nebo zaslané pouze na vědomí.

Česká národní banka
Senovážná 864/3
115 03 Praha 1

Úřední hodiny podatelny
pondělí–čtvrtek: 8.00–16.15
pátek: 8.00–15.00

ID datové schránky: 8tgaiej

podatelna@cnb.cz

Na tuto adresu je možno posílat elektronická podání, zejména v oblasti správního řízení, případně výběrových řízení, která jsou opatřena zaručeným elektronickým podpisem (ČNB je právnická osoba, které jsou svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance a zvláštními právními předpisy a jako taková rozhoduje ve správním řízení o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob).

Dále je možno na tuto adresu zasílat písemnosti, které nejsou opatřeny elektronickým podpisem a podle charakteru obsahu budou podatelnou následně předány příslušnému odbornému útvaru k vyřízení.

Informace potřebné k doručování datových zpráv na technických nosičích (pdf, 360 kB)

Lhůta pro vyřízení podání (tj. dotazu, podnětu, upozornění zaslané elektronicky, ale též písemně, faxem či telefonicky) zaslaného České národní bance je 30 dnů ode dne doručení a pro vrácení podání, které nepatří do působnosti ČNB, 15 dnů. ČNB nevyřizuje anonymní podání, opakovaná podání a jinak nestandardní podání např. nesrozumitelného anebo zmatečného obsahu, obsahující vulgární výrazy, nebo zaslané pouze na vědomí.

Formuláře k vyplnění

Zelená linka
tel.: 800 160 170

Zelená linka ČNB poskytuje informace k vybraným tématům týkajícím se působnosti České národní banky. Linka má nepřetržitý provoz.

Pražské expozice Návštěvnického centra ČNB
Na Příkopě 864/28
Praha 1
infoNC@cnb.cz

Brněnská expozice Návštěvnického centra ČNB
Rooseveltova 575/18
601 10 Brno
infoNC@cnb.cz

Na těchto adresách je možno se dotazovat pouze na podrobnější informace týkající se organizace návštěv v expozicích, které nelze nalézt na www adresách.

Odborná knihovna
Senovážné náměstí 866/29
Praha 1
lib@cnb.cz

Na tuto adresu je možno posílat dotazy týkající se fondů a služeb odborné knihovny ČNB, rezervací knih a prodlužování výpůjček.

Archiv České národní banky
archiv@cnb.cz

abok@cnb.cz

Na tuto adresu mohou posílat své dotazy klienti ČNB (fyzické nebo právnické osoby), kterým ČNB vede účet a poskytuje platební služby prostřednictvím internetového bankovnictví ABO-K.

statistickevykazy@cnb.cz

Na tuto adresu mohou osoby, na které se vztahuje vyhláška č. 235/2013 Sb. ze dne 23. července 2013 o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí a vyhláška č. 314/2013 Sb., ze dne 17.září 2013 o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, zasílat dotazy týkající se výkazů pro účely sestavení platební bilance.

pojistovny@cnb.cz

Tato adresa je určena pro sběr přesně specifikovaných dat od pojišťoven požadovaných sekcí regulace a analýz finančního trhu.

smenarny@cnb.cz

Na tuto adresu mohou provozovatelé (nebankovní směnárníci), zasílat informace o provedených směnárenských obchodech (nákup a prodej cizí měny) podle zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti a vyhlášky č. 315/2013 Sb., o směnárenské činnosti. Pravidla pro zasílání čtvrtletních nebo ročních dat, prostřednictvím výkazu DEV(ČNB) 26-04, jsou upravena v § 8 cit. vyhlášky.

sdns@cnb.cz

Na tuto adresu mohou posílat upřesňující dotazy k aplikaci SDNS především její registrovaní uživatelé - nebankovní měnové finanční instituce či i další instituce, podléhající povinnosti předkládat České národní bance informace podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, a souvisejících vyhlášek. Dotazy mohou posílat i zaměstnanci bank, softwarových firem a další zájemci o metodiky výkaznictví ČNB.

monestat@cnb.cz

Na této adrese je možno se dotazovat na detailnější informace týkající měnové a bankovní statistiky České republiky, které nelze nalézt na www stránkách ČNB v oblasti statistika - měnová a bankovní statistika.

iban.info@cnb.cz

Na tuto adresu je možno posílat dotazy související s použitím mezinárodního čísla účtu IBAN v platebním styku.

cru.svyp@cnb.cz

Na tuto adresu mohou posílat své dotazy účastníci nebo jejich klienti, o nichž je v CRÚ veden záznam.

paymentservices@cnb.cz

Tato adresa je určena klientům ČNB, slouží pro zasílání informací a dotazů, týkajících se plateb do zahraničí.

csirt@cnb.cz

Na tuto adresu je možno posílat upozornění na zjištěné technické zranitelnosti informačních systémů České národní banky.

web@cnb.cz

Na tuto adresu je možno posílat upozornění na zjištěné technické problémy při zobrazování obsahu stránek České národní banky.