Ozdravné postupy a řešení krize

Regulace v této oblasti se týká především úvěrových institucí a dále některých (i) obchodníků s cennými papíry, (ii) holdingových osob a (iii) dalších typů finančních institucí. Upravuje rovněž pravomoci orgánů pověřených k řešení krize ve vztahu ke společníkům a věřitelům těchto subjektů.

 • Právní předpisy
  (Přehled zákonů a prováděcích právních předpisů vztahujících se k dané oblasti. Přehled obsahuje i přímo závazné předpisy EU, pokud byly v dané oblasti vydány.)
  • zákony a přímo závazné předpisy EU
  • vyhlášky
 • Metodické a výkladové materiály
  (Přehled aktuálních úředních sdělení, stanovisek a odpovědí vztahujících se k zákonům a předpisům dané oblasti.)
  • úřední sdělení
  • obecné pokyny evropských orgánů dohledu
  • stanoviska a odpovědi na dotazy
  • ostatní materiály
 • Konzultační materiály a návrhy
  (Nově připravované materiály, které ČNB uveřejňuje pro účely odborné diskuse nebo pro informaci účastníků finančního trhu.)

Upozornění:
Uvedená znění právních předpisů jsou pouze zněním k informaci. Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné ve Sbírce zákonů nebo ve Věstníku ČNB.