Archiv

Archiv obsahuje starší materiály České národní banky a též některé materiály Komise pro cenné papíry, Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění při MF ČR a Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami z období před sloučením dohledových orgánů do ČNB, tj. před 1. dubnem 2006. Archiv je pro lepší orientaci členěn dle jednotlivých sektorů finančního trhu, zvlášť jsou uvedeny souhrnné dokumenty a jiné specifické materiály.

Banky

Družstevní záložny

Kapitálový trh

Pojišťovny

Penzijní fondy

Souhrnné

Jiné specifické materiály