Kongresové centrum

Plodinová burza, Senovážné náměstí 30, Praha 1

kc_01_budova

Kongresové centrum České národní banky je situováno do objektu bývalé Plodinové burzy nacházející se na Senovážném náměstí v Praze 1. V kongresové centru je zájemcům k dispozici velký a malý sál se společným foyerem a potřebným zázemím. Velký sál má plochu 440 m2, kde lze v případě divadelního uspořádání uvítat až 360 návštěvníků, v případě školního uspořádání až 200 návštěvníků. Maximální kapacita velkého sálu pro banketní uspořádání je 300 návštěvníků. Malý sál má plochu 120 m2, kde lze v případě divadelního uspořádání uvítat až 100 návštěvníků, v případě školního uspořádání až 50 návštěvníků. Prostory jsou vybaveny mobiliářem a základní konferenční technikou. Mimo jiné jsou ozvučeny, k dispozici je datová projekce a tlumočnické kabiny.

Fotogalerie

Akce pořádané v Kongresovém centru ČNB

Kongresové centrum České národní banky je přednostně využíváno pro pořádání vlastních akcí České národní banky jako jsou:

  • kongresy, sympozia a odborné semináře,
  • odborná školení,
  • tiskové konference,
  • společenská setkání, gala večery,
  • kulturně společenské akce.

Za předem definovaných podmínek mohou prostory Kongresového centra ČNB využívat i externí subjekty. Česká národní banka však velmi pečlivě posuzuje typ akce i charakter potenciálního zájemce a v případě, že by typ akce či jméno potenciálního zájemce ve spojení s Českou národní bankou mohlo poškodit její dobré jméno, vyhrazuje si právo prostory Kongresového centra ČNB zájemci nepronajmout.

Kontaktní adresa

Česká národní banka
Sekce správní
odbor společenské centrum
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Telefon: +420 224 414 367
Email: kc@cnb.cz