Seznam externích ratingových agentur

  • Seznam externích ratingových agentur uveřejněný EBA podle článku 135 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 (CRR)
  • Pro přiřazování (mapování) úvěrových hodnocení poskytnutých externími ratingovými agenturami do stupňů úvěrové kvality podle článku 136 CRR použijí instituce s účinností od 1. listopadu 2016 přílohu III Prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1799 ze dne 7. října 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o přiřazování úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur pro účely úvěrového rizika dle čl. 136 odst. 1 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
    • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2028 (externí odkaz) ze dne 29. listopadu 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1799, pokud jde o tabulky upřesňující přiřazování hodnocení úvěrových rizik od externích ratingových agentur ke stupňům úvěrové kvality stanoveným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 
    • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/634 (externí odkaz) ze dne 24. dubna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1799, pokud jde o tabulky upřesňující přiřazování hodnocení úvěrových rizik od externích ratingových agentur ke stupňům úvěrové kvality stanoveným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013
  • Pro přiřazování (mapování) úvěrových hodnocení poskytnutých externími ratingovými agenturami do stupňů úvěrové kvality pro sekuritizované expozice podle článku 270 CRR použijí instituce s účinností od 1. listopadu 2016 přílohu I a přílohu II Prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1801 ze dne 11. října 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o přiřazování úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur pro účely sekuritizace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
  • Pro období před přijetím prováděcích technických norem pro přiřazování (mapování) úvěrových hodnocení poskytnutých externími ratingovými agenturami do stupňů úvěrové kvality podle článku 136 CRR a podle článku 270 CRR instituce byly oprávněny použít mapování, které provedla Česká národní banka podle § 12b zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění do 21. 7. 2014.