Seznam externích ratingových agentur

 • Seznam externích ratingových agentur uveřejněný EBA podle článku 135 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 (CRR)
 • Pro přiřazování (mapování) úvěrových hodnocení poskytnutých externími ratingovými agenturami do stupňů úvěrové kvality podle článku 136 CRR použijí instituce s účinností od 1. listopadu 2016 přílohu III Prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1799 ze dne 7. října 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o přiřazování úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur pro účely úvěrového rizika dle čl. 136 odst. 1 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
  • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1872 (externí odkaz) ze dne 1. července 2024, kterým se mění prováděcí technické normy stanovené v prováděcím nařízení Komise (EU) 2016/1799, pokud jde o tabulky upřesňující vztahy ekvivalence mezi hodnoceními úvěrových rizik od externích ratingových agentur a stupni úvěrové kvality stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 
  • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2005 (externí odkaz) ze dne 16. listopadu 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy, jimiž se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1799, pokud jde o tabulky upřesňující přiřazování hodnocení úvěrových rizik od externích ratingových agentur ke stupňům úvěrové kvality stanoveným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013
  • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2028 (externí odkaz) ze dne 29. listopadu 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1799, pokud jde o tabulky upřesňující přiřazování hodnocení úvěrových rizik od externích ratingových agentur ke stupňům úvěrové kvality stanoveným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 
  • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/634 (externí odkaz) ze dne 24. dubna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1799, pokud jde o tabulky upřesňující přiřazování hodnocení úvěrových rizik od externích ratingových agentur ke stupňům úvěrové kvality stanoveným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013
 • Souhrnný přehled regulace mapování úvěrových hodnocení (externí odkaz, anglicky) poskytnutých externími ratingovými agenturami, která slouží pro účely článku 136 CRR, včetně tzv. mapovacích zpráv pro jednotlivé ratingové agentury, uveřejněný na webové stránce EBA
 • Pro přiřazování (mapování) úvěrových hodnocení poskytnutých externími ratingovými agenturami do stupňů úvěrové kvality pro sekuritizované expozice podle článku 270 CRR použijí instituce s účinností od 1. listopadu 2016 přílohu I a přílohu II Prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1801 ze dne 11. října 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o přiřazování úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur pro účely sekuritizace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
  • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2365 (externí odkaz) ze dne 2. prosince 2022, kterým se mění prováděcí technické normy stanovené v prováděcím nařízení (EU) 2016/1801, pokud jde o tabulky přiřazující úvěrová hodnocení od externích ratingových agentur pro účely sekuritizace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013
 • Pro období před přijetím prováděcích technických norem pro přiřazování (mapování) úvěrových hodnocení poskytnutých externími ratingovými agenturami do stupňů úvěrové kvality podle článku 136 CRR a podle článku 270 CRR instituce byly oprávněny použít mapování, které provedla Česká národní banka podle § 12b zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění do 21. 7. 2014.