Výzkum

Posláním ekonomického a finančního výzkumu ČNB je poskytnout výstupy, které pomáhají rozšířit znalostní zázemí potřebné pro její hlavní činnosti a mají vysoký standard v mezinárodním měřítku. Výzkum ČNB je zaštítěn dvěma odbory – odborem ekonomického výzkumu v sekci měnové a odborem finančního výzkumu v sekci finanční stability.

Ekonomický výzkum ČNB je zaměřen na tři hlavní oblasti:

 • měnová politika a analýza její transmise,
 • makroekonomické modelování,
 • reálný sektor a fiskální politika.

Finanční výzkum ČNB je zaměřen na čtyři hlavní oblasti:

 • vývoj a zdokonalení metodiky zátěžových testů sektorů finančního systému,
 • nástroje pro identifikaci a kvantifikaci skrytých systémových rizik,
 • analýza transmise makroobezřetnostních a mikroobezřetnostních nástrojů,
 • interakce mezi makroobezřetnostní, mikroobezřetnostní a měnovou politikou.

Výsledky výzkumné práce ČNB jsou veřejnosti představovány nejen v řadách CNB Working Papers, CNB Research and Policy Notes, a CNB Research Bulletin, ale také formou boxů ve Zprávách o inflaci a Zprávách o finanční stabilitě, tematických článcích, článcích v odborných časopisech a formou blogových příspěvků.

Odbor ekonomického výzkumu v sekci měnové koordinuje vytváření interních protokolů a veřejných záznamů z měnověpolitických jednání, které jsou jedním z hlavních komunikačních nástrojů ČNB v oblasti měnové politiky. Odbor finančního výzkumu v sekci finanční stability koordinuje vytváření interních stanoviskem k situačním zprávám a přispívá svými tematickými vstupy do těchto stanovisek sloužícím jako podklad pro měnověpolitická rozhodování bankovní rady.

Vybrané publikace zaměstnanců ČNB v časopisech: 2016–2020

 • Vesely, M. (2020): Portfolio optimisation problems with hard-to-optimise objective functions (pdf, 643 kB), 143, published as part of Evolving Practices in Public Investment Management: Proceedings of the Seventh Public Investors Conference.
 • Adam, T., Benecká, S. and Matějů, J. (2018): Financial Stress and Its Non-Linear Impact on CEE Exchange Rates. Journal of Financial Stability, forthcoming.
 • Babecká Kucharčuková, O., Claeys, P. and Vasicek, B. (2016): Spillover of the ECB’s Monetary Policy Outside the Euro Area: How Different is Conventional from Unconventional Policy? Journal of Policy Modeling, 37(1), 1–40.
 • Babecký, J., Galuščák, K. and Žigraiová, D. (2017): Mechanisms of the State Dependence of Wage Setting: Evidence from a Survey of Czech Firms. Eastern European Economics, 55, 342–356.
 • Baxa, J., Plašil, M. and Vašíček, B. (2016): Inflation and the Steeplechase between Economic Activity Variables: Evidence for G7 Countries. The B.E. Journal of Macroeconomics, 16 (3), published online.
 • Bulíř, A., Hurník, J. and Šmídková, K. (2016): What Do Central Banks Know about Inflation Factors? Open Economies Review, 27(4), 795–810.
 • Fiala, T. and Havranek, T. (2017): The Sources of Contagion Risk in a Banking Sector With Foreign Ownership. Economic Modelling, 60(C), 108–121.
 • Franta, M. (2017): Rare Shocks vs. Non-Linearities: What Drives Extreme Events in the Economy? Some Empirical Evidence. Journal of Economic Dynamics and Control, 75(C), 136–157.
 • Franta, M. (2016): The Effect of Non-Linearity Between Credit Conditions and Economic Activity on Density Forecasts. Journal of Forecasting, 35(2), 147–166.
 • Franta, M., Havrlant, D. and Rusnák, M. (2016): Forecasting Czech GDP Using Mixed-Frequency Data Models. Journal of Business Cycle Research, 12(2), 165–185.
 • Franta, M., Libich, J. and Stehlík, P. (2018): Tracking Monetary-Fiscal Interactions Across Time and Space. International Journal of Central Banking, 14(3), forthcoming.
 • Galuščák, K., Hlaváč, P. and Jakubík, P. (2016): Household Resilience to Adverse Macroeconomic Shocks: Evidence from Czech Microdata. International Review of Applied Economics, 30(3), 377–402.
 • Geršl, A., Komárková, Z. and Komárek, L. (2016): Liquidity Stress Testing with Second-Round Effects: Application to the Czech Banking Sector. Czech Journal of Economics and Finance, 66(1), 32–49.
 • Hájek, J. and Horváth, R. (2016): The Spillover Effect of Euro Area on Central and Southeastern European Economies: A Global VAR Approach. Open Economies Review, 27(2), 359–385.
 • Hampl, M. and Havránek, T. (2017): Should Monetary Policy Pay Attention to Hose Prices? The Czech National Bank’s Experience. Central Banking Journal, 27(4), 28–37.
 • Havranek, T., Horvath, R. and Zeynalov, A. (2016): Natural Resources and Economic Growth: A Meta-Analysis. World Development, 88(C), 134–151.
 • Havránek, T. and Iršová, Z. (2016): Do Borders Really Slash Trade? A Meta-Analysis. IMF Economic Review, published online, 1–32.
 • Havránek, T., Iršová, Z. and Herman, D. (2018): Does Daylight Saving Save Energy? A Meta-Analysis. Energy Journal, 39(2), 35–61.
 • Havránek, T., Iršová, Z. and Zeynalova, O. (2018): Measuring the Income Elasticity of Water Demand: The Importance of Publication and Endogeneity Biases. Land Economics, 94(2), 259–283.
 • Havránek, T., Iršová, Z. and Lešanovská, J. (2016): Bank Efficiency and Interest Rate Pass-Through: Evidence from Czech Loan Products. Economic Modelling, 54(C), 153–169.
 • Havránek, T., Iršová, Z. and Schwarz, J. (2016): Dynamic Elasticities of Tax Revenue: Evidence from the Czech Republic. Applied Economics, 48(60), 5866–5881.
 • Havránek, T., Rusnák, M. and Sokolova, A. (2017): Habit Formation in Consumption: A Meta-Analysis. European Economic Review, 95(1), 142–167.
 • Hejlová, H., Hlaváček, M. and Komárek, L. (2017): A Comprehensive Method for House Price Sustainability Assessment in the Czech Republic. Prague Economic Papers, 26(3), 269–285.
 • Hlaváček, M., Novotný, O. and Rusnák, M. (2016): Analysis of the Commercial Property Prices in the Central European Countries. Politická ekonomie, 2016(1), 1–16.
 • Hlédik, T., Holub, T. and Král, P. (2016): The Czech National Bank’s Role since the Global Crisis. Public Finance Quarterly (Hungary), Focus: New Central Bank Policies, 2016/1, 65–93.
 • Joy, M., Rusnák, M., Šmídková, K. and Vašíček, B. (2017): Banking and Currency Crises: Differential Diagnostics for Developed Countries. International Journal of Finance & Economics, 22(1), 44–67.
 • Kadlčáková, N., Komárek, L., Komárková, Z. and Hlaváček, M. (2016): Identification of Asset Price Misalignments on Financial Markets With Extreme Value Theory. Emerging Markets Finance and Trade, 52(11), 2595–2609.
 • Komárek, L. and Kadlčáková, N. (2017): Foreign Exchange Market Contagion in Central Europe from the Viewpoint of Extreme Value Theory. Prague Economic Papers, published online.
 • Konečný, T. and Babecká-Kucharčuková, O. (2016): Credit Spreads and the Links between the Financial and Real Sectors in a Small Open Economy: The Case of the Czech Republic. Czech Journal of Economics and Finance, 66(4), 302–321.
 • Malovaná, S. and Frait, J. (2017): Monetary Policy and Macroprudential Policy: Rivals or Teammates? Journal of Financial Stability, 32(C), 1–16.
 • Novotný, F. (2018): Profitability Life Cycle of Foreign Direct Investment: Application to the Czech Republic. Emerging Markets Finance and Trade, 54(7), 1623–1634.
 • Pfeifer, L., Holub, L., Pithart, Z. and Hodula, M. (2017): Interaction of Capital and Liquidity Regulation in the Banking Sector (in Czech). Politická ekonomie, 65(5), 525–545.
 • Pfeifer, L., Holub, L., Pithart, Z. and Hodula, M. (2017): Leverage Ratio and its Impact on the Resilience of the Banking Sector and Efficiency of Macroprudential Policy. Czech Journal of Economics and Finance, 67(4), 277–299.
 • Plašil, M., Seidler, J. and Hlaváč, P. (2016): A New Measure of the Financial Cycle: Application to the Czech Republic. Eastern European Economics, 54 (4), 296–318.
 • Polák, P. (2017): The productivity paradox: A meta-analysis. Information Economics and Policy, 38, 38–54.
 • Polák, P. (2018): The Euro’s Trade Effect: A Meta-Analysis. Journal of Economic Surveys, forthcoming
 • Rusnák, M. (2016): Nowcasting Czech GDP in Real Time. Economic Modelling, 54(C), 26–39.
 • Schwarz, J. and Pospíšil, M. (2018): Bankruptcy, Investment, and Financial Constraints: Evidence from the Czech Republic. Eastern European Economics, 56(2), 99–121.
 • Skorepa, M. and Komarek, L. (2017): Real Exchange Rates: Are They Dominated by Fundamental Factors? Applied Economic Letters, 24(19), 1389–1392.
 • Žigraiová, D.  and Havránek, T. (2016): Bank Competition And Financial Stability: Much Ado About Nothing? Journal of Economic Surveys, 30(5), 944–981.