Publikace o finanční stabilitě

Zpráva o finanční stabilitě

Hlavní publikací ČNB v oblasti finanční stability a makroobezřetnostní politiky je Zpráva o finanční stabilitě. Je základním podkladovým dokumentem pro jarní jednání bankovní rady o otázkách finanční stability a ČNB ji od roku 2005 zveřejňuje zpravidla v červnu.

Podle zákona o České národní bance č. 6/1993 Sb. platné od 1. 4. 2006 je ČNB povinna nejméně jednou ročně podávat zprávu o finanční stabilitě k informaci Poslanecké sněmovně.

Rizika pro finanční stabilitu a jejich indikátory

Hlavním podkladovým dokumentem pro podzimní jednání bankovní rady o otázkách finanční stability je aktualizace Zprávy o finanční stabilitě. ČNB tuto aktualizaci zveřejňuje od roku 2018 vždy v prosinci pod názvem Rizika pro finanční stabilitu a jejich indikátory.