Podmínky užívání internetových stránek ČNB

1. Účel stránek

Internetové stránky České národní banky jsou určeny především k rychlému získání přehledu o poslání a činnosti ČNB.

2. Odpovědnost provozovatele stránek

Česká národní banka na svých internetových stránkách zveřejňuje a pravidelně aktualizuje velké množství informací. Vzhledem k technickým vlastnostem internetu však nemůžeme ručit za úplnost, správnost a obsahovou neporušenost zde uložených informací. Proto prosím přezkoumejte správnost našich informací, prezentovaných na internetu, zvláště pokud vám mají sloužit k obchodním účelům. ČNB není zodpovědná za žádné důsledky pramenící z jednání na základě obsahu těchto internetových stránek. Upozorňujeme, že jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné v tištěné podobě ve Sbírce zákonů. Úplná znění právních předpisů uveřejněná na internetových stránkách ČNB představují orientační pracovní pomůcku, která nemá právní závaznost.

Vnitřní struktura webu ČNB se v souvislosti s rostoucím objemem publikovaných informací mění. Pokud se stane, že nenaleznete hledaný dokument a jste přesměrováni na stránku "Nenalezeno / Not found", prosíme Vás, abyste laskavě prostudovali aktuální menu našich stránek na horní vodorovné liště hlavní stránky, jejíž adresa se nemění - https://www.cnb.cz.

Stránky ČNB obsahují také odkazy na internetové stránky jiných institucí; ČNB nenese zodpovědnost za obsah nebo případnou nefunkčnost těchto stránek.

3. Práva uživatele stránek

Naše internetové informace můžete ukládat, předávat dále a rozmnožovat (s výjimkou platidel, tj. vyobrazení bankovek a mincí). Na stránky ČNB můžete i odkazovat prostřednictvím hypertextových odkazů z jiných míst internetu, a to i do vnitřní struktury našich stránek. Je však třeba mít na paměti, že ČNB má právo obsah i vnitřní strukturu svých stránek měnit a že URL jednotlivých součástí webu ČNB nemusí být za všech okolností stejná. ČNB musí být vždy uvedena jako zdroj informací, soubor nesmí být obsahově ani jinak pozměňován a musí být otevřen vždy v novém okně prohlížeče.

4. Pravidla používání loga ČNB

Logo ČNB slouží výhradně pro sdělení a aktivity ČNB či propagaci akcí, které ČNB podporuje (ať už formou spoluorganizování nebo záštity) nebo se k nim z jiného důvodu hlásí. O užití loga ČNB vždy rozhoduje pouze ČNB a jakékoli použití jiným právním subjektem podléhá schválení správce loga ČNB, kterým je odbor komunikace sekce kancelář. ČNB neuděluje souhlas s použitím logotypu jiným právním subjektům pro jejich vlastní komerční a reklamní účely.

Pokud je udělen souhlas s použitím logotypu ČNB, je subjekt povinen před jeho publikováním požádat odbor komunikace sekce kancelář o kontrolu správnosti použití. Subjekty jsou povinny zaštiťovat se jménem ČNB a používat logo ČNB pouze pro účely, ke kterým byl souhlas udělen.