Dokumentace – technická specifikace

Technickou specifikaci tvoří následující sada dokumentů:

  Název Popis Verze Datum
0 Základní dokument Popisuje strukturu dokumentace SDAT. 1.0 29. 11. 2021
1 Popis systému Popisuje základní vlastnosti a architekturu se zaměřením na funkce určené pro externí uživatele. 1.1 11. 10. 2021
2 Metapopis vykazovací povinnosti Popisuje způsoby, kterými lze získat informace o metodikách vykazování a o vykazovací povinnosti – jak webovými službami, tak přes uživatelské rozhraní webové aplikace. 1.1 21. 6. 2024
3 Vykazování Popisuje způsoby, kterými lze zaslat Vydání výskytů výkazů podle předepsané vykazovací povinnosti a následně získat informace o stavu jejich zpracování. 1.3 9. 2. 2024
4 Vykazování – specifické případy Podrobnosti a rozcestník na samostatné dokumenty popisující specifické případy či způsoby vykazování. 1.4 11. 10. 2022
5 Technické informace Popisuje technické náležitosti jednotlivých komunikačních rozhraní. 1.1 14. 12. 2021
6 Katalog webových služeb Popisuje webové služby – primární rozhraní pro automatizované vykazování.

Doprovodné soubory:
1.4 21. 6. 2024
7 Popis jazyka kontrol Popisuje jazyk kontrol systému SDAT. K dispozici také rozšířený BNF zápis (aktualizováno 14. 5. 2020). 1.7 21. 6. 2024