Dokumentace – technická specifikace

Technickou specifikaci tvoří následující sada dokumentů:

  Název Popis Verze Datum
0 Základní dokument Popisuje strukturu dokumentace SDAT. 0.1 29. 5. 2018
1 Popis systému Popisuje základní vlastnosti a architekturu se zaměřením na funkce určené pro externí uživatele. 0.1 29. 5. 2018
2 Metapopis vykazovací povinnosti Popisuje způsoby, kterými lze získat informace o metodikách vykazování a o vykazovací povinnosti – jak webovými službami, tak přes uživatelské rozhraní webové aplikace. 0.4 29. 8. 2019
3 Vykazování Popisuje způsoby, kterými lze zaslat Vydání výskytů výkazů podle předepsané vykazovací povinnosti a následně získat informace o stavu jejich zpracování. 0.6 22. 1. 2020
4 Vykazování – specifické případy Podrobnosti a rozcestník na samostatné dokumenty popisující specifické případy či způsoby vykazování. 0.5 16. 2. 2021
5 Technické informace Popisuje technické náležitosti jednotlivých komunikačních rozhraní. 0.5 16. 10. 2019
6 Katalog webových služeb Popisuje webové služby – primární rozhraní pro automatizované vykazování.

Doprovodné soubory:
0.9 23. 3. 2020
7 Modely metapopisu Popisuje architekturu systému na úrovni vybraných entitních modelů.    
8 Popis jazyka kontrol Popisuje jazyk kontrol systému SDAT. K dispozici také rozšířený BNF zápis (aktualizováno 14. 5. 2020). 1.3 3. 6. 2021

Metodické podklady

Mapování mezi výkazy metodiky EBA a EU_Banky_DZ_OCP

Mapování aktuální metodiky EBA v 2.8 mezi strukturami MtS a strukturami EBA doplněné o připravované věcné změny v EBA metodice v2.9. Změny označují zejména změny struktur. Úplné rozdíly mezi metodikami v2.8 a v2.9 jsou publikovány na stránkách EBA spolu s ostatní dokumentací k příslušné metodice (DPM, ITS apod.): https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-2.9
Dokument ČNB není technickou dokumentací, ale jedná se o pracovní metodickou pomůcku.

Metodické dotazy lze směřovat na adresu bd.stat@cnb.cz

Metodické materiály za oblast Solvency II

Metodické materiály za oblast Solvency II popisující nejvýraznější rozdíly oproti současnému vykazování prostřednictvím systému MtS-ISL-SÚD-SDNS.

Metodické materiály pro oblast MKT

Dokument popisující novou podobu metodiky vykazovacího rámce MKT v systému SDAT.