Sektor investičních fondů

Od roku 2019 provádí ČNB pravidelně zátěžový test sektoru investičních fondů, jehož výsledky zveřejňuje jednou ročně ve Zprávě o finanční stabilitě. Cílem testu je zhodnotit míru odolnosti jednotlivých investičních fondů při nastání hypotetického nepříznivého scénáře ekonomického vývoje. Zátěžový test sektoru investičních fondů se zaměřuje především na riziko bilanční a tržní likvidity. To je v testu spojeno s potenciálním hromadným prodejem investičních aktiv ze strany fondů z důvodu uspokojení jejich odcházejících investorů reagujících na nepříznivý vývoj a s následným dopadem prodejů na tržní ceny daných investičních aktiv. Z pohledu ČNB je v tomto testu klíčová analýza hromadných prodejů těch investičních aktiv, jejichž držbou napříč sektory v českém finančním systému je tvořena hlavní nepřímá vazba k šíření nepříznivého šoku. Primárním datovým zdrojem pro provádění zátěžového testu sektoru investičních fondů jsou individuální dohledová data za jednotlivé investiční fondy. Od roku 2022 je test rozšířen o sektor účastnických fondů penzijních společností, které jsou obchodním modelem a regulatorní úpravou obdobné investičním fondům.

Aktuální metodika zátěžových testů

Výsledky zátěžových testů