Prodeje na krátko

Nařízení EU o prodeji na krátko má za cíl zvýšit transparenci a snížit rizika spojovaná s tímto typem obchodování (označovaného také jako short selling). Nařízení obsahuje mj. zákaz tzv. "nekrytých" prodejů na krátko, pravidla pro oznamování čistých krátkých pozic a pravomoc dočasně zakázat či omezit prodeje na krátko. Regulace v této oblasti se týká všech fyzických a právnických osob s tím, že účelem zachování likvidity jsou zavedeny výjimky z výše uvedených pravidel pro tvůrce trhu a primární dealery státních dluhopisů.

 • Právní předpisy
  (Přehled zákonů a prováděcích právních předpisů vztahujících se k danému finančnímu sektoru. Přehled obsahuje i přímo závazné předpisy EU, pokud byly v daném sektoru vydány.)
  • zákony a přímo závazné předpisy EU
  • vyhlášky a opatření
 • Metodické a výkladové materiály
  (Přehled aktuálních úředních sdělení, stanovisek a odpovědí vztahujících se k zákonům a předpisům daného finančního sektoru.)
  • úřední sdělení
  • obecné pokyny evropských orgánů dohledu
  • stanoviska a odpovědi na dotazy
  • formuláře ESMA a ČNB
  • ostatní materiály
 • Konzultační materiály a návrhy
  (Nově připravované materiály, které ČNB uveřejňuje pro účely odborné diskuse nebo pro informaci účastníků finančního trhu.)

Upozornění:
Uvedená znění právních předpisů jsou pouze zněním k informaci. Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné ve Sbírce zákonů nebo ve Věstníku ČNB.