Plán metodik

Seznam nových metodik pro 2. pololetí 2021 a rok 2022

Kód VR Název vykazovacího rámce Kód metodiky Začátek platnosti metodiky Poznámka           Metodika publikována 1) Možnost testování na TEST 1)
EBA_IF EBA_IF EBA_IF_3.1.0 30.09.2021 Změny v rámci nové metodiky TEST - publikována od 15.9.2021
CEU CEU CEU20211201 01.12.2021 Změny v rámci nové metodiky PROD, TEST - publikována 2. polovina září 2021
FONDY Fondy FOFI20211201 01.12.2021 Změny v rámci nové metodiky PROD, TEST - publikována od 5.11.2021
SPOTUV PSÚ PSU20211201 01.12.2021 Změny v rámci nové metodiky PROD, TEST - publikována  
KT Kapitálové trhy I. KT20220101 01.01.2022 Změny v rámci nové metodiky PROD, TEST - publikována, budou doplněny kontroly pro CSDR07 a CSDR07_R, možné úpravy ve struktuře a popisu CSDR výkazů od 5.11.2021 (vyjma CSDR07 a CSDR07_R)
PZI Přímé zahraniční investice PZI20211201 01.12.2021 Změny v rámci nové metodiky    
ZFS Zprostředkovatelé finančních služeb ZFS20211201 01.12.2021 Nový vykazovací rámec PROD, TEST - publikována  
EBA_RES EBA_RES EBA_RES_3.1.1 31.12.2021 Změny v rámci nové metodiky TEST publikována  
EIOPA_S2 EIOPA_S2 EIOPA_S2_2.6.0 31.12.2021 Změny v rámci nové metodiky PROD, TEST – publikována od 14.12.2021
BANKY Bankovnictví METVB20220101 01.01.2022 Změny v rámci nové metodiky PROD, TEST - publikována od 5.11.2021
IPS Výkaznictví o platebních službách (PSD2) IPS20220101 01.01.2022 Změny v rámci nové metodiky PROD, TEST - publikována od 5.11.2021
DZ Družst.záložny DZ20220101 01.01.2022 Změny v rámci nové metodiky PROD, TEST - publikována od 5.11.2021
POJIST Pojišťovnictví POJ20220101 01.01.2022 Změny v rámci nové metodiky PROD, TEST - publikována  
PENZE Penz.společnosti PEF20220101 01.01.2022 Změny v rámci nové metodiky PROD, TEST - publikována od 5.11.2021
PLT Plateb.instituce PLT20220101 01.01.2022 Ukončení platnosti výkazu PLIPIS12 PROD, TEST - publikována od 5.11.2021
EXT Exter.statistika EXT20220101 01.01.2022 Změny v rámci nové metodiky PROD, TEST – publikována  
FONDY Fondy FOFI20220101 01.01.2022 Změny v rámci nové metodiky PROD, TEST - publikována od 5.11.2021
OFI OFI OFI20220101 01.01.2022 Změny v rámci nové metodiky PROD, TEST – publikována  
MKT Kapitálové trhy II. MKT20201101   Ukončení sběru oblasti v MtS 30.5.2022 a její přechod do SDAT PROD, TEST - publikována (bez kontrol) vybrané výkazy od 1.12.2021
ANA AnaCredit ANA20220901 01.09.2022 Nově sběr fyzických osob - podnikatelů PROD - konec března 2022  
EBA_RES EBA_RES EBA_RES_3.2.0.0 31.12.2022 Změny v rámci nové metodiky    
EIOPA_S2 EIOPA_S2 EIOPA_S2_2.7.0 31.12.2022 Změny v rámci nové metodiky    
EBA_COREP EBA_COREP EBA_COREP_3.2.0.0 31.12.2022 Změny v rámci nové metodiky    
EBA_FINREP EBA_FINREP EBA_FINREP_3.2.0.0 31.12.2022 Změny v rámci nové metodiky    
ZTSP Zátěžové testy sektoru pojišťoven ZTSP20221231 31.12.2022 Změny v rámci nové metodiky    
SPOTUV PSÚ PSU20221201 01.12.2022 Změny v rámci nové metodiky    
Zatím v jednání, bez platnosti:
BANKY Bankovnictví METVB2022??? ke konci roku Změny v rámci nové metodiky    
FONDY Fondy FOFI202022??? ke konci roku Změny v rámci nové metodiky    

1) Dostupnost metodik na jednotlivých prostředích SDAT závisí na způsobu jejich vytváření:

  • Metodiky, které vznikají importem a transformací XBRL taxonomie do prostředí SDAT, jsou nejdříve dostupné na prostředí SDAT TEST, kde jsou rovnou k dispozici pro testování. Aktuálně se jedná o metodiky vykazovacích rámců vzniklých z taxonomií evropských dohledových agentur, které začínají prefixy EBA_ a EIOPA_. Na prostředí SDAT PROD jsou nasazovány v krátkém předstihu před jejich metodickou platností, zpravidla po poslední plánované aktualizaci příslušné verze taxonomie ze strany evropské agentury.
  • Metodiky, které jsou vytvářeny (projektovány) v ČNB, jsou v první fázi dostupné na prostředí SDAT PROD, protože na tomto prostředí probíhá manuální proces jejich tvorby pracovníky ČNB. Na prostředí SDAT TEST, které umožňuje zasílat testovací data, jsou nasazovány následně jednorázovým přesunem všech metodik z prostředí SDAT PROD na základě konsolidace požadavků na přesun.

Termíny budou do harmonogramu průběžně doplňovány.

Změny v platných metodikách jsou publikovány na k tomu určené stránce. V případě metodik vytvářených z XBRL taxonomií kopírují změny provedené v rámci oprav těchto taxonomií, nebo řeší jejich akutní nedostatky.

Informace o vykazovací povinnosti jsou vytvářeny a dostupné s publikací metodiky na produkčním prostředí, případně krátce po této události. Zároveň je i na testovacím prostředí vytvářena a udržována vykazovací povinnost, která pokud možno odpovídá reálným vykazovacím povinnostem, nicméně není na tomto prostředí garantována. Součástí evidence změn na stránce uvedené výše nejsou dílčí změny ve vykazovacích povinnostech. Tyto změny jsou komunikovány metodiky výkazů směrem k vykazujícím osobám, kterých se provedená úprava vykazovací povinnosti týká.