Plán metodik

Plán nových metodik pro rok 2023 a rok 2024

Aktualizováno: 18. 05. 2023

Kód vykazovacího rámce (název) Kód metodiky (počátek její platnosti) Metodika publikována Možnost testování na TEST

KT
(Kapitálové trhy I.)

KT20230601
(01.06.2023)

 PROD a TEST 04.05.2023  

EBA_IF
(EBA_IF)

EBA_IF_3.2.0.1
(30.06.2023)

 PROD a TEST 31.03.2023  

EBA_COREP
(EBA_COREP)

EBA_COREP_3.2.0.1
(30.06.2023)

 PROD a TEST 31.03.2023  

EBA_FINREP
(EBA_FINREP)

EBA_FINREP_3.2.1.1
(30.06.2023)

 PROD a TEST 31.03.2023  

POJIST
(Pojišťovnictví)

POJ20231201
(01.12.2023)

 

Na TEST bude vytvořena metodika POJ20230601 obsahující úpravy související s IFRS, bude zároveň sloužit k testování daných úprav. Na PROD budou úpravy související s IFRS reálně implementovány až do metodiky POJ20231201.

PENZE
(Penz.společnosti)

PEF20231201
(01.12.2023)

   

DPEPP
( Distributoři panevropských osobních penzijních produktů)

DPEPP20231201
(01.12.2023)

   

SPOTUV
(PSÚ)

PSU20231201
(01.12.2023)

   

ZFS
(Zprostředkovatelé finančních služeb)

ZFS20231201
(01.12.2023)

   

PZI
(Přímé zahraniční investice)

PZI20231201
(01.12.2023)

   

ZTSP
(Zátěžové testy sektoru pojišťoven)

ZTSP20231201
(01.12.2023)

   

FONDY
(Fondy)

FOFI20231201
(01.12.2023)

   

KT
(Kapitálové trhy I.)

KT20231201
(01.12.2023)

   

EBA_ESG
(EBA_ESG)

EBA_ESG_3.3
(31.12.2023)

   

EIOPA_PEPP
(EIOPA_PEPP)

EIOPA_PEPP_2.8.0
(31.12.2023)

   

EIOPA_S2
(EIOPA_S2)

EIOPA_S2_2.8.0
(31.12.2023)

   

BANKY
(Bankovnictví)

METVB20240101
(01.01.2024)

   

ANA
(AnaCredit)

ANA20240101
(01.01.2024)

   

MKT
(Kapitálové trhy II.)

MKT20240101
(01.01.2024)

   

IPS
(Výkaznictví o platebních službách (PSD2))

IPS20240101
(01.01.2024)

   

ECP
(Emitenti cenných papírů)

ECP20240101
(01.01.2024)

   

POJIST
(Pojišťovnictví)

POJ20240301
(01.03.2024)

   

EBA_MREL
(EBA_MREL)

EBA_MREL_3.3
(31.03.2024)

   

EBA_IRRBB
(EBA_IRRBB)

EBA_IRRBB_3.3
(30.09.2024)

   

EBA_COREP
(EBA_COREP)

EBA_COREP_3.4.
(30.09.2024)

   

FONDY_DOKUMENTY
(Fondy a investiční společnosti - předkládané dokumenty)

FODOK20241201
(01.12.2024)

   

MKT
(Kapitálové trhy II.)

MKT20241201
(01.12.2024)

   

KT
(Kapitálové trhy I.)

KT20241201
(01.12.2024)

   

FONDY
(Fondy)

FOFI20241201
(01.12.2024)

   

EBA_RES
(EBA_RES)

EBA_RES_3.4.
(31.12.2024)

   

1) Dostupnost metodik na jednotlivých prostředích SDAT závisí na způsobu jejich vytváření:

  • Metodiky, které vznikají importem a transformací XBRL taxonomie do prostředí SDAT, jsou nejdříve dostupné na prostředí SDAT TEST, kde jsou rovnou k dispozici pro testování. Aktuálně se jedná o metodiky vykazovacích rámců vzniklých z taxonomií evropských dohledových agentur, které začínají prefixy EBA_ a EIOPA_. Na prostředí SDAT PROD jsou nasazovány v krátkém předstihu před jejich metodickou platností, zpravidla po poslední plánované aktualizaci příslušné verze taxonomie ze strany evropské agentury.
  • Metodiky, které jsou vytvářeny (projektovány) v ČNB, jsou v první fázi dostupné na prostředí SDAT PROD, protože na tomto prostředí probíhá manuální proces jejich tvorby pracovníky ČNB. Na prostředí SDAT TEST, které umožňuje zasílat testovací data, jsou nasazovány následně jednorázovým přesunem všech metodik z prostředí SDAT PROD na základě konsolidace požadavků na přesun.

Termíny budou do harmonogramu průběžně doplňovány.

Změny v platných metodikách jsou publikovány na k tomu určené stránce. V případě metodik vytvářených z XBRL taxonomií kopírují změny provedené v rámci oprav těchto taxonomií, nebo řeší jejich akutní nedostatky.

Informace o vykazovací povinnosti jsou vytvářeny a dostupné s publikací metodiky na produkčním prostředí, případně krátce po této události. Zároveň je i na testovacím prostředí vytvářena a udržována vykazovací povinnost, která pokud možno odpovídá reálným vykazovacím povinnostem, nicméně není na tomto prostředí garantována. Součástí evidence změn na stránce uvedené výše nejsou dílčí změny ve vykazovacích povinnostech. Tyto změny jsou komunikovány metodiky výkazů směrem k vykazujícím osobám, kterých se provedená úprava vykazovací povinnosti týká.