Plán metodik

Plán nových metodik pro konec roku 2022 a rok 2023

Aktualizováno: 17. 01. 2023

Kód VR Název vykazovacího rámce Kód metodiky Začátek platnosti metodiky Metodika publikována 1) Možnost testování na TEST 1)
EBA_IF EBA_IF EBA_IF_3.2.0.0 30.06.2022 TEST - červen 2022, PROD - červen 2022 konec června 2022
ANACREDIT AnaCredit ANA20220901 01.09.2022 TEST - březen 2022, PROD - červen 2022 konec července 2022
BANKY Bankovnictví METVB20221201 01.12.2022 PROD a TEST – 25.10.2022 25.10.2022
FONDY Fondy FOFI20221201 01.12.2022 PROD a TEST – 25.10.2022 25.10.2022
KT Kapitálové trhy I. KT20221201 01.12.2022 PROD a TEST – 25.10.2022 (ještě přibydou JVK a MVK k CSDR07) 25.10.2022
POJIST Pojišťovnictví POJ20221201 01.12.2022 PROD a TEST – 25.10.2022 25.10.2022
PENZE Penz.společnosti PEF20221201 01.12.2022 PROD a TEST – 25.10.2022 25.10.2022
EBA_FP EBA_FP EBA_FP_3.2.1.0 31.12.2022 TEST - červen 2022 14.9.2022
EBA_IF EBA_IF EBA_IF_3.2.0.1 31.12.2022 TEST - červen 2022 19.10.2022
EBA_REM EBA_REM   31.12.2022    
EBA_RES EBA_RES EBA_RES_3.2.1.0 31.12.2022 TEST - červen 2022 14.9.2022
EIOPA_S2 EIOPA_S2 EIOPA_S2_2.7.0 31.12.2022    
EBA_MREL EBA_MREL EBA_MREL_3.2.1.0 31.12.2022 TEST - červen 2022 14.9.2022
ZTSP Zátěžové testy sektoru pojišťoven ZTSP20221201 01.12.2022 PROD a TEST – 25.10.2022  
DPEPP (nový VR) Distributoři panevropských penzijních produktů DPEPP20221201 01.12.2022 PROD a TEST – 25.10.2022  
EBA_FINREP EBA_FINREP EBA_FINREP_3.2.1.0 31.12.2022 TEST - červen 2022 14.9.2022
EBA_COREP EBA_COREP EBA_COREP_3.2.0.0 31.12.2022 TEST - červen 2022 14.9.2022 (kromě výkazů corep_of_ind a corep_of_con)
EBA_IMPRAC EBA_IMPRAC EBA_IMPRAC_3.2.1.0 31.12.2022 TEST - červen 2022  
SPOTUV PSÚ PSU20221201 01.12.2022 PROD a TEST – 25.10.2022  
ZFS Zprostředkovatelé finančních služeb ZFS20221201 01.12.2022 PROD a TEST – 02.11.2022  
FONDY_DOKUMENTY (nový VR) Fondy a investiční společnosti - předkládané dokumenty            FODOK20221201        01.12.2022 PROD a TEST – 25.10.2022  
BANKY Bankovnictví METVB20230101 01.01.2023 PROD a TEST - 08.11.2022 08.11.2022
PENZE Penz.společnosti PEF20230101 01.01.2023 PROD a TEST - 08.11.2022 08.11.2022
ECP Emitenti cenných papírů ECP20230101 01.01.2023 PROD a TEST - 15.11.2022 15.11.2022
IPS Výkaznictví o platebních službách (PSD2) IPS20230101 01.01.2023 PROD a TEST - 08.11.2022 08.11.2022
POJIST Pojišťovnictví POJ20230101 01.01.2023 PROD a TEST - 08.11.2022 08.11.2022
FONDY Fondy FOFI20230101 01.01.2023 PROD a TEST - 08.11.2022 08.11.2022
PLT Plateb.instituce PLT20230101 01.01.2023 PROD a TEST - 08.11.2022 08.11.2022
EXTERNI Exter.statistika EXT20230101 01.01.2023 PROD a TEST - 08.11.2022 08.11.2022
OFI OFI OFI20230101 01.01.2023 PROD a TEST - 08.11.2022 08.11.2022
SMENARNY Směnárny SMENARNY20230101 01.01.2023 PROD a TEST - 08.11.2022  
DZ Družst. záložny DZ20230101 01.01.2023 PROD a TEST - 08.11.2022 08.11.2022
SET Šetření SET20230301 01.03.2023 PROD a TEST - 08.11.2022  
POJIST Pojišťovnictví POJ20230601 01.06.2023    
KT Kapitálové trhy I. KT20230601 01.06.2023    
ZTSP Zátěžové testy sektoru pojišťoven ZTSP20231201 01.12.2023    
DPEPP Distributoři panevropských penzijních produktů DPEPP20231201 01.12.2023    
SPOTUV PSÚ PSU20231201 01.12.2023    
ZFS Zprostředkovatelé finančních služeb ZFS20231201 01.12.2023    
PZI Přímé zahraniční investice PZI20231201 01.12.2023    
EIOPA_S2 EIOPA_S2 EIOPA_S2_2.8.0      
FONDY Fondy FOFI20231201 01.12.2023    
KT Kapitálové trhy I. KT20231201 ? 01.12.2023    
EBA_RES EBA_RES   31.12.2023    
EBA_FP EBA_FP   31.12.2023    
IPU IPU   31.12.2023    
MKT Kapitálové trhy II. MKT20240101 01.01.2024    

1) Dostupnost metodik na jednotlivých prostředích SDAT závisí na způsobu jejich vytváření:

  • Metodiky, které vznikají importem a transformací XBRL taxonomie do prostředí SDAT, jsou nejdříve dostupné na prostředí SDAT TEST, kde jsou rovnou k dispozici pro testování. Aktuálně se jedná o metodiky vykazovacích rámců vzniklých z taxonomií evropských dohledových agentur, které začínají prefixy EBA_ a EIOPA_. Na prostředí SDAT PROD jsou nasazovány v krátkém předstihu před jejich metodickou platností, zpravidla po poslední plánované aktualizaci příslušné verze taxonomie ze strany evropské agentury.
  • Metodiky, které jsou vytvářeny (projektovány) v ČNB, jsou v první fázi dostupné na prostředí SDAT PROD, protože na tomto prostředí probíhá manuální proces jejich tvorby pracovníky ČNB. Na prostředí SDAT TEST, které umožňuje zasílat testovací data, jsou nasazovány následně jednorázovým přesunem všech metodik z prostředí SDAT PROD na základě konsolidace požadavků na přesun.

Termíny budou do harmonogramu průběžně doplňovány.

Změny v platných metodikách jsou publikovány na k tomu určené stránce. V případě metodik vytvářených z XBRL taxonomií kopírují změny provedené v rámci oprav těchto taxonomií, nebo řeší jejich akutní nedostatky.

Informace o vykazovací povinnosti jsou vytvářeny a dostupné s publikací metodiky na produkčním prostředí, případně krátce po této události. Zároveň je i na testovacím prostředí vytvářena a udržována vykazovací povinnost, která pokud možno odpovídá reálným vykazovacím povinnostem, nicméně není na tomto prostředí garantována. Součástí evidence změn na stránce uvedené výše nejsou dílčí změny ve vykazovacích povinnostech. Tyto změny jsou komunikovány metodiky výkazů směrem k vykazujícím osobám, kterých se provedená úprava vykazovací povinnosti týká.