Devizový trh

V souladu s § 35 Zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance vyhlašuje Česká národní banka kurz české měny k cizím měnám ve formě kurzů devizového trhu a ve formě kurzů ostatních měn. Tyto kurzy se liší metodou a frekvencí výpočtu. Tyto kurzy slouží pro účely právních předpisů, které na ně odkazují (např. zákon o účetnictví, celní zákon…). Používání kurzů vyhlášených ČNB v účetnictví upravuje dále ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji. ČNB nepoužívá tyto vyhlášené kurzy ke svým obchodním účelům.