Metodické informace k dohledové statistice

Struktura výkazů a jejich detailní metodika je dostupná v produkčním prostředí informačního systému SDAT v části Metodické informace v členění podle jednotlivých subsektorů finančního trhu.

K zajištění dostatečné informovanosti zejména vykazujících osob ČNB aktuálně informuje prostřednictvím této stránky o dalších důležitých skutečnostech týkajících se metodiky zejména výkaznictví podle jednotných reportovacích rámců evropských dohledových institucí.

K výkazům a hlášením předkládaným v rámci sběrného systému zasílají vykazující osoby i některé další specifické informace. Tyto informace jsou předkládány prostřednictvím speciální adresy elektronické pošty a jedná se o: