Metodické informace k dohledové statistice

Struktura aktuálně platných výkazů a jejich detailní metodika je dostupná v produkčním prostředí informačního systému SDAT v části Metodické informace v členění podle jednotlivých subsektorů finančního trhu. Součástí SDAT jsou i informace o předchozích metodikách, které jsou do systému postupně převáděny z původního informačního systému MtS-ISL-SUD-SDNS. Výjimku tvoří výkazy z funkční oblasti Kapitálové trhy, které podle platného harmonogramu budou do informačního systému SDAT převedeny ve dvou fázích  koncem roku 2020 a v průběhu roku 2021. Aplikace SDNS dostupná neregistrovaným uživatelům v rámci Metodických informací veřejného přístupu obsahuje pouze metodické informace platné do doby přechodu příslušné oblasti pod nový informační systém SDAT.

K zajištění dostatečné informovanosti zejména vykazujících osob ČNB aktuálně informuje prostřednictvím této stránky o dalších důležitých skutečnostech týkajících se metodiky zejména výkaznictví podle jednotných reportovacích rámců evropských dohledových institucí.

K výkazům a hlášením předkládaným v rámci sběrného systému zasílají vykazující osoby i některé další specifické informace. Tyto informace jsou předkládány prostřednictvím speciální adresy elektronické pošty a jedná se o: