Právní předpisy a metodické materiály v oblasti finančního trhu

Právní předpisy na finančním trhu zahrnují jak zákony, které připravuje ministerstvo financí případně ministerstvo spravedlnosti, tak prováděcí vyhlášky a opatření, které vydává zpravidla ČNB. ČNB také vydává na podporu účastníků trhu řadu výkladových a metodických materiálů formou úředních sdělení a odpovědí na dotazy. Přímo závazná pravidla i metodické materiály vydávají stále častěji i orgány Evropské unie.

Cílem následujících stránek je poskytnout přehled právních předpisů a metodických materiálů k jednotlivým oblastem finančního trhu. Pro přehlednost jsou tříděny kombinovaně podle skupin subjektů finančního trhu a věcného zaměření v těch oblastech, které se dotýkají zpravidla celého finančního trhu.


Upozornění:
Uvedená znění právních předpisů jsou pouze zněním k informaci. Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné ve Sbírce zákonů nebo ve Věstníku ČNB.