Často kladené dotazy

Problematika dohledové statistiky je ve vazbě na stále větší rozsah a složitost komplikovanou záležitostí. K zajištění správného a rychlého zodpovězení dotazů týkajících se dohledového výkaznictví doporučujeme využívat jednotných kontaktů a formulářů, které zajišťují, že dotaz se dostane včas k osobě kompetentní v dané oblasti.

K zasílání dotazů k dohledové statistice používejte jednotnou šablonu metodického dotazu a kontaktní adresy podle sektorů finančního trhu:

Šablona pro zaslání metodického dotazu (xlsx, 10 kB)

Kontaktní e-mailové adresy:

  • bd.stat@cnb.cz v případě výkaznictví podle jednotných reportovacích rámců EBA (banky, družstevní záložny, obchodníci s cennými papíry) a ostatních výkazů bank a družstevních záložen,
  • pojistovny@cnb.cz v případě jednotného reportovacího rámce Solvency II a ostatních výkazů pojišťoven a zajišťoven,
  • kt.stat@cnb.cz v případě obchodníků s cennými papíry (kromě obezřetnostních výkazů), obchodních a vypořádacích systémů, investičních společností a investičních fondů,
  • ps.stat@cnb.cz v případě penzijních společností a fondů penzijních společností,
  • platinstituce.stat@cnb.cz v případě platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebním služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu.

Vybrané dotazy jsou zpracované do agregované a zobecněné podoby a jsou k dispozici v souborech: