Odborné kurzy

Česká národní banka pořádá odborné kurzy o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování podle § 33 odst. 3 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí. Odborný kurz podle § 33 odst. 3 písm. a) je určen pro osoby, které po jeho absolvování mohou lektorsky vést kurz. Odborný kurz podle § 33 odst. 3 písm. b) mají povinnost absolvovat osoby, které v úvěrových institucích provádějících pokladní operace, u zpracovatelů tuzemských bankovek a mincí a u směnárníka, který provádí směnárenské obchody mezi měnami jinými než česká koruna, euro, americký dolar, britská libra nebo japonský jen, posuzují při zpracování nebo vracení tuzemských a cizozemských bankovek a mincí jejich pravost a platnost.

Osvědčení vydaná podle § 4 odst.2 písm. g) vyhlášky č. 434/2002 Sb., a podle § 3e písm. c) devizového zákona (č. 219/1995 Sb.) jsou nadále platná a jsou ekvivalentem osvědčení podle § 33 odst. 3 písm. b) zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí. Umožňují tedy provádět směnárenské obchody mezi měnami jinými než česká koruna, euro, americký dolar, britská libra nebo japonský jen.

Systém pro organizaci odborných kurzů

Legislativa

Termíny odborných kurzů

Termíny odborných kurzů včetně volných míst naleznete v IS KRPAD po zaregistrování.

Ceník odborných kurzů

Formuláře žádosti o pověření k pořádání odborných kurzů

  • Žádost o pověření k pořádání odborných kurzů podle § 33 odst. 4 zákona č. 136/2011 Sb.
    (pdf, 86 kB), (docx, 40 kB)
  • Příloha č. 1 - Příklady vzdělávacích akcí k žádosti o pověření k pořádání odborných kurzů podle § 33 odst. 4 zákona č. 136/2011 Sb.
    (pdf, 62 kB), (docx, 36 kB)
  • Pokyny pro vyplnění žádosti o pověření k pořádání odborných kurzů
    (pdf, 92 kB)

Právnické nebo fyzické osoby, kterým bylo vydáno pověření k pořádání odborných kurzů se zaregistrují do IS KRPAD obdobně, jako klienti, pouze s tím rozdílem, že na přihlašovacím formuláři zatrhnou “Registrovat, jako pověřená osoba“.

Vzory osvědčení

Vzory osvědčení vydávaných od roku 2004 až do 31. 12. 2021 v listinné podobě.
Všechna osvědčení vystavená v listinné podobě jsou platná.
Duplikáty k těmto listinným osvědčením jsou od 1. 1. 2022 vydávány pouze v elektronické podobě.

Vzory osvědčení vydávaných od 1. 1. 2022 v IS KRPAD.
Tato osvědčení jsou vystavována pouze v elektronické podobě a jsou opatřena kvalifikovanou elektronickou pečetí České národní banky a kvalifikovaným časovým razítkem.

Seznam osob pověřených k organizování odborných kurzů a seznam lektorů