Sektor nefinančních podniků

Zátěžový test nefinančních podniků provádí ČNB od roku 2020 a jeho výsledky prezentuje ve Zprávě o finanční stabilitě. Cílem tohoto testu je posoudit míru odolnosti jednotlivých odvětví v sektoru nefinančních z hlediska rizikovosti jejich úvěrů při nastání hypotetického scénáře, který simuluje nepříznivý ekonomický vývoj. Zátěžový test využívá informace o dodavatelsko-odběratelských vztazích s cílem zachytit přenos nepříznivého vývoje mezi odvětvími a identifikovat vliv na jejich ziskovost, produkci a přidanou hodnotu. Z nich je poté odvozena míra selhání úvěrů pro jednotlivá odvětví v ekonomice.

Aktuální metodika zátěžových testů

Výsledky zátěžových testů