AnaCredit

Projekt AnaCredit (Analytical Credit Datasets) vznikl jako iniciativa Evropské centrální banky směřující k vytvoření nadnárodní databáze podrobných (individuálních) údajů o úvěrech a úvěrovém riziku. Jedná se o statistický sběr potřebný pro analýzy měnové politiky a ekonomického výzkumu, řízení rizik, sledování finanční stability a podporu mikroobezřetnostního dohledu.

Sběr dat pro AnaCredit vychází z nařízení (EU) 2016/867 o shromažďování podrobných údajů o úvěrech a úvěrovém riziku (ECB/2016/13). Česká republika se projektu účastní na dobrovolné bázi v rámci dlouhodobé snahy o harmonizaci evropských statistik a v souladu s rozhodnutím bankovní rady České národní banky v roce 2014. Zařazení mezi zpravodajské členské státy bude provedeno na základě formálního právního aktu Evropskou centrální bankou. Národní zpravodajská povinnost je určena vyhláškou č. 131/2018 Sb. o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance.

Rozsah požadavků stanovený nařízením ECB/2016/13 je na národní úrovni doplněn o požadavky plynoucí z úkolů ČNB a plánovaného nahrazení sběrné vrstvy Centrálního registru úvěrů údaji získanými z AnaCredit.

Bližší informace k obsahu a způsobu vykazování úvěrových dat AnaCredit na národní úrovni naleznete v záložce Vykazování do AnaCredit.

Bližší informace o sběru referenčních dat protistran systémem RIAD ČNB v souvislosti s úvěrovými obchody v AnaCredit naleznete v části RIAD