Výkaznictví a sběr dat

Česká národní banka pro svoji činnost zajišťuje sběr dat a jejich prvotní zpracování prostřednictvím informačního systému SDAT, který poskytuje

  1. webovou aplikaci pro koncové uživatele;
  2. rozhraní webových služeb pro automatizaci vykazování.

Dokumentaci SDAT tvoří sada souborů technické specifikace a uživatelská příručka.